Rodinné poradenství

komunitní místnost

PORADENTSVÍ

Rodinné centrum Pohoda nabízí rodičům a rodinným příslušníkům možnost využívat poradenských služeb zaměřených na podporu, stabilizaci a funkčnost rodiny. Konkrétně můžete čerpat služby PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PRACOVNÍKA, RODINNÉHO PORADENSTVÍ A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ. V případě potřeby tak budete mít možnost konzultovat s odborníkem na dané téma např. výchovné, výukové či adaptační potíže dítěte, zvládání konfliktních situací v rodině, ve škole, nebo čerpat terapeutickou podporu v oblasti manželství a rodinných vztahů. Dále Vám nabízíme možnost kariérového poradenství, kde budete moci konzultovat životopis, psaní motivačního dopisu, ale také se můžeme věnovat nabídkám na trhu práce, mapování Vašich silných stránek, nebo ladění osobního a pracovního života. 

CHCI VYUŽÍT SLUŽEB RODINNÉHO TERAPEUTA

Služby rodinného poradenství nabízíme zdarma ve výše uvedených oblastech. Konzultace u nás provádí zkušená terapeutka Mgr. Marcela Kašparová. Službu nabízíme celoročně. Máte-li zájem si domluvit konkrétní termín, kontaktujte prosím Mgr. Petru Pavlíčkovou, pracovnici RC POHODA.

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY jsou zaměřené na zvyšování rodičovských dovedností. Být rodičem je občas „fuška“. Proto pro Vás připravujeme vzdělávací blok aktivit, při kterých si můžete rozšířit své obzory související s výchovou dětí, získat doporučení jak řešit situace související s vývojem dítětem a také to, jak se na rodičovství trochu více připravit.

SVÉPOMOCNÉ SKUPINY

Jsou určené pro všechny, kteří se chtějí scházet s ostatními a sdílet svoje rodičovství. Může to být o tom, že někomu předám svoji „dobrou praxi“ – něco mi ve výchově funguje a chci se o to podělit, ale i o tom, že mám někde bezpečný prostor pro dotazy, pochybnosti a hlavně setkávání.

Další vzdělávání

Pohoda

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
pohoda@prostorpro.cz 

Tel.: +420 495 262 202
Mobil: +420 731 650 954

fb instagram

Adéla Břeštovská
koordinátorka RC POHODA

pohoda

10