Poradenství a terapeutické služby pro rodiny s dětmi

Podprora - Pomoc - Sdílení - Naslouchání

Program Podpory rodin Slunečnice nabízí rodičům a rodinným příslušníkům psychologické poradenství a psychoterapii zaměřenou na podporu, stabilizaci a fungování rodiny. Poradenství a psychoterapie je určena pro všechny rodiče a rodinné příslušníky, kteří cítí, že svoji situaci nedokážou řešit vlastními silami a jsou motivovaní ke spolupráci s daným odborníkem. Mají zájem pracovat na rozvoji svých kompetencí jako rodiče a tím posilovat své schopnosti a dovednosti ve vztahu k dítěti a rodinnému prostředí jako takovému.

Psychologické poradenství je vhodné pro rodiče hledající pomoc při řešení aktuálních obtížných situací. Cílem poradenských konzultací může být rada či doporučení odborníka.

Psychoterapie je vhodná pro spolupráci s celou rodinou. Jejím cílem je nalezení vhledu do situace, hledání cesty ze začarovaného kruhu potíží, objevování souvislostí v současném fungování rodiny a podnícení ozdravného procesu v rodině.

Nabízíme služby pro rodiče, kteří se potřebují poradit nebo hledají podporu v následujících oblastech:

 • obavy a nejistota v období těhotenství (příprava na porod, výběr porodnice, sepsání porodního plánu, rozhodování o způsobu porodu, příprava na kojení a šestinedělí)
 • potíže při zvládání rodičovské role (hledání role rodiče, problémy s výchovou dětí všeho věku a s péčí o ně, práce s hranicemi a pravidly v rodině, odmlouvání a záchvaty vzteku)
 • nespokojenost se sebou samým, pocit, že jako rodič selhávám apod.
 • komunikace rodiče s dítětem
 • výukové nebo adaptační obtíže dítěte (přechod dítěte do školky/školy, obtíže se začleňováním dítěte do kolektivu, šikana, poruchy učení, chování a práce s nimi apod.)
 • zvládání zátěžových situací v rodině nebo ve škole (rozvod rodičů, ztráta rodinného příslušníka, kamaráda, traumatické události v rodině)
 • vývojové krize související s dospíváním
 • hádky a konflikty ve vztazích
 • kariérové poradenství (konzultace životopisu, motivačního dopisu, orientace na trhu práce, mapování silných stránek, ladění osobního a pracovního života, návrat na trh práce)

Pro koho tu jsme:
Poradenství a psychoterapii poskytujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří mají zájem pracovat na zlepšení svojí situace a rozvíjet svoje rodičovské schopnosti a dovednosti.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky. Naše pracovnice si s Vámi ráda domluví schůzku nebo předá kontakty na odborníky.

Co se bude dít dál:
Klient se objednává prostřednictvím emailu nebo nás kontaktuje telefonicky a domluvíme s ním první setkání, na kterém zjišťujeme jeho zakázku. Následně je klient „předán“ do péče odborníka, se kterým si už sám domlouvá termíny jednotlivých konzultací. Odborníci mohou využívat zázemí v PROSTOR PRO nebo klienta informují o možnosti scházet se v jejich vlastním zázemí. Pracujeme vždy s respektem ke každému členovi rodiny a jeho možnostem. Samozřejmostí naší práce je diskrétnost. Konzultace trvá 60 minut.

Kolik služba stojí:
Veškeré poradenství a terapeutická podpora jsou poskytovány zdarma.

Kontakt:
Bc. Michaela Ryznarová
Tel: 730 891 269, 493 034 437
Email: slunecnice@prostorpro.cz

PORADENSKÝ TÝM:

 • Mgr. Marcela Kašparová – terapeutka, sociální pracovnice
 • Bc. Michaela Rýznarová - dula
 • PhDr. Radana Ryšánková - terapeutka

 

Pohoda

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
pohoda@prostorpro.cz 

Tel.: +420 495 262 202
Mobil: +420 731 650 954

fb instagram

Adéla Břeštovská
koordinátorka POHODY

pohoda

10