Preventivní programy SPIRÁLA

Preventivní programy SPIRÁLA jsou určené pro žáky základních škol, gymnázií, středních škol, středních odborných učilišť i odborných učilišť a pro školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Součástí našich služeb je i poradenský servis určený pro pedagogy, žáky, rodiče a jejich rodinné příslušníky.

spirála

V preventivních programech využíváme interaktivní formy práce. Programy jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, psychosociálních hrách a na dalších metodách skupinové práce. Ve své práci volíme partnerský přístup a otevíráme prostor pro dialog o tématech z oblasti rizikového chování. Přirozenou součástí naší práce je podpora zdravého klima třídy.

 
Pracujeme tzv. zakázkovým modelem – třída (školní metodik prevence, třídní učitel) se dohodnou s realizátorem na konkrétní zakázce pro danou třídu.

 

 

8