Adaptační program

Adaptační program je určen třídám, které od nového školního roku fungují v novém kolektivu (zejména žákům 6. ročníků ZŠ a studentům 1. ročníků SŠ).

Program nabízíme také školským zařízením, která pracují s nově vznikajícím kolektivem. Cílem programu je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy mezi žáky/studenty a rozvíjet spolupráci v rámci kolektivu. 

Program nabízíme v měsících září a říjen, vždy od 8:00 do 13:00 hodin v prostorách PROSTOR PRO, o.p.s. v Hradci Králové a v jeho blízkém okolí. Po dohodě lze program realizovat i v jiných vhodných prostorách.

V rámci programu počítáme s aktivním zapojením třídního pedagoga.

8