Adaptační program

Cílem adaptačních programů je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy se všemi zúčastněnými a rozvíjet spolupráci v kolektivu. Adaptační program je určen žákům  6. ročníků ZŠ a studentům 1. ročníků SŠ (včetně víceletých gymnázií), které od nového školního roku fungují v novém kolektivu. Program nabízíme také školským zařízením, která pracují s nově vznikajícím kolektivem. Cílem programu je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy mezi žáky/studenty a rozvíjet spolupráci v rámci kolektivu. 

Program nabízíme v měsících září a říjen, vždy od 8:00 do 13:00 hodin v prostorách PROSTOR PRO, o.p.s. v Hradci Králové a v jeho blízkém okolí.

V rámci programu počítáme s aktivním zapojením třídního pedagoga.

více o letošních adaptačních programech zde

8