Adaptační program

Adaptační program je určen třídám, které od nového školního roku fungují v novém kolektivu (zejména žákům 6. ročníků ZŠ a 1. ročníků SŠ).

Program nabízíme také školským zařízením, která pracují s nově vznikajícím kolektivem. Cílem programu je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy mezi žáky a rozvíjet spolupráci v rámci kolektivu. 

Program realizujeme v časové dotaci 5 vyučovacích hodin se začátkem v 8:00 až 9:00 podle domluvy. Program probíhá v našich prostorech a okolí (na adrese Čajkovského 1861, Hradec Králové). Po domluvě lze realizace programu časově upravit a/nebo přesunout do jiných vhodných prostor (např. zahrnout program do výjezdního adaptačního kurzu, do venkovní učebny školy,…).

V rámci programu počítáme s aktivním zapojením třídního pedagoga.

8