Poradenství

Se svými otázkami, problémy a starostmi nás kontaktujte na poradna@prostorpro.cz, na vaše emaily odpovíme nejpozději do tří pracovních dnů. K dispozici je Vám rovněž telefonní číslo 734 141 912 (Mgr. Petra Kopecká, vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA).

Pro pedagogy

Základní poradenský servis pro pedagogy

  • možnost získání pomoci a rady ohledně volby vhodného preventivního programu, základní poradenství týkající se rizikového chování žáků a studentů nebo možnost konzultace minimálních preventivních programů, doporučení návazné služby
  • pro všechny školy zdarma

Komplexní poradenský servis pro pedagogy

  • vyžadující dlouhodobější poradenskou intervenci a komplexní přístup při řešení konkrétního problému
  • pro dlouhodobě spolupracující školy zdarma, pro ostatní je zpoplatněn podle náročnosti řešeného problému


Pro širokou veřejnost

E-poradna pro žáky, rodiče a rodinné příslušníky

  • je určena pro pro žáky, rodiče a rodinné příslušníky k zasílání svých dotazů, problémů a starostí týkající se rizikového chování
  • se svými otázkami, problémy a starostmi nás kontaktujte na poradna@prostorpro.cz, na vaše emaily odpovíme nejpozději do tří pracovních dnů
  • uvedený kontakt slouží i pro připomínky a stížnosti týkající se Preventivních programů SPIRÁLA
8