Poradenství a vzdělávání

Se svými otázkami, problémy a starostmi nás kontaktujte na poradna@prostorpro.cz, na vaše emaily odpovíme nejpozději do tří pracovních dnů. K dispozici je Vám rovněž telefonní číslo 734 141 912 (Mgr. Veronika Dolečková, vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA).

Pro pedagogy

Základní poradenský servis pro pedagogy

 • možnost získání pomoci a rady ohledně volby vhodného preventivního programu, základní poradenství týkající se rizikového chování žáků a studentů nebo možnost konzultace minimálních preventivních programů, doporučení návazné služby
 • pro všechny školy zdarma

Komplexní poradenský servis pro pedagogy

 • vyžadující dlouhodobější poradenskou intervenci a komplexní přístup při řešení konkrétního problému
 • pro dlouhodobě spolupracující školy zdarma, pro ostatní je zpoplatněn podle náročnosti řešeného problému

Vzdělávání pedagogů

 • realizujeme vzdělávací semináře pro pedagogy, tematicky jde o oblasti preventivních aktivit a zážitkové pedagogiky
 • seminář Jak připravit adaptační kurz (akreditováno MŠMT) 

Pro širokou veřejnost

E-poradna pro žáky, rodiče a rodinné příslušníky

 • je určena pro pro žáky, rodiče a rodinné příslušníky k zasílání svých dotazů, problémů a starostí týkající se rizikového chování
 • se svými otázkami, problémy a starostmi nás kontaktujte na poradna@prostorpro.cz, na vaše emaily odpovíme nejpozději do tří pracovních dnů
 • uvedený kontakt slouží i pro připomínky a stížnosti týkající se Preventivních programů SPIRÁLA

Sociální sítě

 • slouží k publikování příspěvků s preventivními tématy (videa s inspirací pro aktivní trávení volného času, odpovědi na nejčastější otázky z oblasti rizikového chování)
 • na profilech rovněž fungujeme jako alternativa e-poradny  
 • odkazy na profily na sociální sítě facebook a instagram
8