Program pro rizikové kolektivy

Program je určený pro žáky základních škol a všech typů středních škol. Program realizujeme v rizikových kolektivech, kde jsou narušené sociální vztahy, vyskytují se problémy s přijímáním a dodržováním obecně platných sociálních, morálních norem nebo tendence k projevům rizikového chování.

Program zahrnuje práci s třídním kolektivem v rozsahu 4 x 3 vyučovací hodiny a spolupráci, konzultace a poradenství pro pedagogy (třídní učitel, školní metodik prevence, ředitel atd.) v rozsahu až 4 x 3 vyučovací hodiny. Součástí programu je v případě potřeby sociometrie kolektivu.

Posouzení potřebnosti realizace programu pro rizikové kolektivy je v kompetenci školního metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele ve spolupráci s realizátorem.

Kapacita programu je dána třídním kolektivem, u školských zařízení skupinou dětí, mladých lidí (do 25 lidí).

8