GRAFFITI STREET JAM

Graffiti na legálních plochách v centru Hradce Králové je součástí NZDM KLÍDEK. Netradiční formou oslovujeme mladé lidi a informujeme je o službách, které jim může sociální pracovník v klubu či v ulicích města nabídnout a seznamujeme veřejnost s posláním NZDM KLÍDEK.

graffiti

Každý si může graffiti vyzkoušet na připravených sololitových deskách. Spreje jsou zdarma. Originální živou ukázku graffiti zajišťují „mistři svého oboru“. Pohodovou atmosféru navodí djové, mc´s, bikeři, hudební skupiny. Pracovníci informují o tzv. antigraffiti zákonu, který výrazně zpřísnil tresty za nelegální graffiti.


Náš street jam je příjemnou akci, plný graffiti, hudby a exhibicí a nových informací. Návaznou a zajímavou akcí je putovní výstava z každého ročníku. Mimořádnou akcí, na které se podílelo naše občanské sdružení PROSTOR PRO, byl projekt Walldesign a graffiti v podchodu OC Futurum.

Fotogalerie z předchozích ročníků

Fotografie z předchozích ročníků naleznete na našem Facebooku.

11