Pro rodiče

Cílem programů je předcházet rizikovému chování žáků a studentů, snižovat negativní projevy a eliminovat další rozvoj rizikového chování. Základním pilířem preventivní práce je zážitková pedagogika, interaktivní pojetí a skupinová práce.

Program je realizován ve školním prostředí a vedou jej dva zkušení lektoři. Účastníkem programu je také třídní učitel. Program je zaměřen na konkrétní téma z oblasti rizikových projevů chování. Konkrétní téma je voleno ve spolupráci se školou, resp. třídním pedagogem.

Kromě programů všeobecné prevence pracujeme na základě zakázky školy i s kolektivy, kde již bylo zaznamenáno nějaké rizikové chování (nejčastěji se jedná o problematické vztahy v kolektivu). I vy, v případě, že máte vážné obavy či podezření, že se v kolektivu žáků odehrává nějaké nestandardní chování, můžete být iniciátorem realizace takového programu. V tom případě kontaktujte školu a požadujte adekvátní řešení situace. Případně se můžete obrátit i na nás, rádi Vám poradíme, jak postupovat. Můžeme být i tím, koho můžete škole doporučit jako realizátora intervenčního programu.

O realizaci našeho programu ve třídě vaší dcery či syna, budete ze strany školy předem informováni.

Preventivní programy SPIRÁLA vám nabízí možnost využít e-poradny prostřednictvím emailu poradna@prostorpro.cz. Poradna je určena pro dotazy ohledně rizikového chování a zároveň i připomínky a stížnosti týkající se Preventivních programů SPIRÁLA.

8