Vzdělávací a komunitní místnost

Vytvořili jsme příjemný prostor pro setkávání každého z vás, kdo máte chuť a potřebu sdílet (pravidelně a dlouhodobě) zajímavá témata, prospěšná lidem, a to především z místní komunity (Malšovice) a z našeho města Hradec Králové. Uvítáme především témata, která jsou v souladu s posláním naší obecně prospěšné společnosti a v souladu s našimi programy a aktivitami.

komunitní místnost

Místnost jsme rekonstruovali vlastními silami se zaměstnanci a dobrovolníky a za finanční podpory Nadace 02 (příspěvek 40 000 Kč) a firemních dárců. S touto rekonstrukcí jsme dále zrekonstruovali dvorek (příspěvek Nadace O2 ve výši 30 000 Kč) a přilehlou zahradu (příspěvek Lesy České republiky ve výši 50 000 Kč). Fotoreport z rekonstrukce najdete na našem Facebooku zde.

Schází se u nás skupina kontaktních rodičů (otevřená skupina rodičů dětí různého věku, které spojuje zapál pro tzv. kontaktní rodičovství, zdravý životní styl a praktické zkušenosti s tímto přístupem v každodenním životě).
Jsme náhradním prostorem pro setkávání Komise místní samosprávy Malšovice.

V tomto příjemném prostoru také probíhají vzdělávací aktivity našeho Rodinného centra POHODA (v případě menšího počtu účastníků).

Pro koho tu jsme?

Vzdělávací a komunitní místnost mohou využívat skupiny, které splňují kritéria uvedená v základních informacích. Tyto skupiny dělíme do těchto kategorií:

  • skupiny, které pro dané setkání nevybírají poplatek - pronájem místnosti je zcela zdarma
  • skupiny, které pro dané setkání vybírají poplatek a zároveň je dané setkání ve spolupráci s našimi programy - pronájem místnosti s taxou: přispět částí poplatku naší organizaci
  • skupiny, které pro dané setkání vybírají vstupné nebo skupiny s komerční (ziskovou) aktivitou - pronájem místnosti s taxou 350 Kč/hod.
  • oficiální zapsané (s IČ) spolky a organizace, kde jejich aktivity již vykazují finanční příjem - pronájem místnosti s taxou 350 Kč/hod.

Pro koho tu nejsme?

Nejsme tu pro skupiny, jejichž aktivity jsou v rozporu s cíli, posláním, vizí a hodnotami naší organizace.

Hledáme jméno místnosti

Hledáme nejvhodnější jméno pro naši místnost. Pokud máte zajímavý návrh, pošlete nám ho mailem na info@prostorpro.cz a napište nám, proč jste právě tento název vybrali. Děkujeme.

11