Chci do KLÍDKU

Online v KLÍDKU je služba digitálního streetworku, která prostřednictvím běžně dostupných sociálních sítí poskytuje dětem a dospívajícím chatové poradenství a vytváří pro ně informační preventivní obsah.

Služba je tu pro děti, dospívající a mladé lidi ve věku od 10 do 26 let v rámci celé České republiky. Služby poskytujeme na běžně používaných sociálních sítích jako je Instagram, Facebook, TikTok nebo Tellonym.

Na Instagram a Facebook profilech probíhá chatové poradenství, kde spolu můžeme popovídat v provozních hodinách a také sem přidáváme preventivní příspěvky, které můžeš sledovat.

 

Provozní doba chatového poradenství:
Pondělí: 18:30 – 20:30 (1 za 14 dní)
Úterý: 16:00 – 18:00
Středa: 18:30 – 20:30
Čtvrtek: 15:00 – 17:00
Pátek: zavřeno

Na TikTok profilu můžeš sledovat naše preventivní příspěvky, které přidáváme 1 – 2x týdně.

Tellonym profil pak slouží jako tzv. poradna, kam můžeš poslat svůj dotaz nebo vzkaz. Odpověď od nás dostaneš během 1 týdne.

IG, Tellonym: @online_v_klidku
FB: @Pracovník Vklídku
TikTok: @Online v Klídku

KDY SE NA NÁS MŮŽEŠ OBRÁTIT:

Kdykoli máš pocit, že si připadáš ztracený/á, řešíš jakékoli osobní potíže, potřebuješ vyslechnout, podpořit, sdílet těžkosti, ale třeba i radosti.

Témata, se kterými se na nás můžeš obrátit:

 • vztahy (v rodině, s kamarády, partnerem apod.)
 • škola (školní povinnosti, stres, vysoké nároky a tlak apod.)
 • psychické potíže (obavy, strachy, úzkosti, depresivní poruchy apod.)
 • budoucnost (obavy, očekávání apod.)
 • volný čas (nuda, přetížení apod.)
 • závislosti (návykové látky, nelátkové závislosti, rizika v online světě apod.)
 • sebepoškozování, sebevražedné myšlenky
 • pohlavní identita (sexualita, coming out, LGBTQ+ apod.)
 • osamělost
 • a další
 •  

CO TI ZARUČUJEME:

Dostupnost a dobrovolnost – služby ti poskytneme zdarma, dostupní jsme odkudkoli, není třeba se registrovat.

Anonymita – pokud sám nechceš, nemusíš nám sdělovat žádné osobní informace. Pozn. osobní údaje (jméno a příjmení, adresa) bychom zjišťovali pouze v případě vážného podezření na ohrožení života nebo zdraví.

Bezpečný kontakt – během každého kontaktu dbáme na oboustranné bezpečí a důstojnost.

Respektující a individuální přístup – bereme každého takového, jaký/á, bez předsudků, diskriminace. Každému nabízíme individuální přístup.

 

Projekt Online v KLÍDKU podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti.
Děkujeme projektu Pomozte dětem za finanční podporu našich aktivit s dětmi a dospívajícími.

Klídek

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
klidek@prostorpro.cz

Bc. Eva Hejcmanová
vedoucí nízkoprahových programů HK
volejte +420 736 633 622


Mgr. Barbora Konrády
vedoucí nízkoprahových programů KHK
volejte + 420 602 380 762

klídek

7