Pro školy

Preventivní programy SPIRÁLA jsou určené pro žáky základních a středních škol (gymnázií, SŠ, SOŠ, SOU, OU), případně pro školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Pracujeme se žáky od 3. třídy základní školy. 

Realizujeme programy všeobecné i selektivní primární prevence pro žáky. Zaměřujeme se na komplexní podporu škol při prevenci rizikových projevů chování. Součástí našich služeb je i poradenský servis určený nejen žákům, ale rovněž i pedagogům, rodičům či jiným rodinným příslušníkům.

V preventivních programech využíváme interaktivní formy práce, programy jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, psychosociálních hrách a na dalších metodách skupinové práce. Přirozenou součástí naší práce je podpora zdravého klima třídy.

Nabízíme několik typů programů, prohlédnout si je můžete zde.

Pracujeme zakázkovým modelem, v případě zájmu nás prosím kontaktujte, domluvíme si s vámi osobní schůzku.

Cena našich služeb se řídí dle aktuálního ceníku, který je odvislý od získání finančních prostředků v dotačních programech pro daný kalendářní rok. 

8