Nabídka preventivních programů

Preventivní programy SPIRÁLA jsou určené pro žáky základních a středních škol (gymnázií, SŠ, SOŠ, SOU, OU), případně pro školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Pracujeme se žáky od 3. třídy základní školy. 

Realizujeme programy všeobecné i selektivní primární prevence pro žáky. Zaměřujeme se na komplexní podporu škol při prevenci rizikových projevů chování. Součástí našich služeb je i poradenský servis určený nejen žákům, ale rovněž i pedagogům, rodičům či jiným rodinným příslušníkům.

V preventivních programech využíváme interaktivní formy práce, programy jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, psychosociálních hrách a na dalších metodách skupinové práce. Přirozenou součástí naší práce je podpora zdravého klima třídy.

Pro žáky 1. stupně základních škol nabízíme:

 • Dlouhodobý program primární prevence, který žáky 3. až 5. tříd provází formou dlouhodobé spolupráce (každý školní rok 4 setkání po 2 vyučovacích hodinách) komplexně širokým spektrem preventivních témat.
 • Specifický tematický preventivní program formou krátkodobé spolupráce (3 až 4 setkání) obsáhne jednu konkrétní oblast všeobecné prevence rizikového chování. 
 • Prevence v kině je forma jednorázové aktivity, která zahrnuje shlédnutí filmu v prostředí Bio Central, návazné aktivity se skupinou a metodickou podporu pedagoga. Aktuálně nabízíme práci s filmem Rozbitý robot Ron. 
 • Program pro rizikový kolektiv je určen třídám a jejich pedagogům, které se potýkají s konkrétními problémy v oblasti rizikového chování a které hledají podporu při hledání a nastavování nových přístupů při práci se skupinou žáků.
 • Dlouhodobý program selektivní prevence je koncipován formou dlouhodobé spolupráce s ohroženými skupinami žáků, jako jsou žáci tříd zřizovaných podle §16 odstavce 9 školského zákona nebo žáci škol v sociálně vyloučených lokalitách. 
 • Program obnovy zdravého klimatu formou krátkodobé a intenzivní spolupráce pomáhá nastartovat narušené vztahy kolektivu po výskytu rizikového chování nebo jiné události ovlivňující negativně klima třídy.

Pro žáky 2. stupně základních škol nabízíme:

 • Dlouhodobý program primární prevence, který žáky 6. až 9. tříd provází formou dlouhodobé spolupráce (každý školní rok 3 setkání po 3 vyučovacích hodinách) komplexně širokým spektrem preventivních témat.
 • Specifický tematický preventivní program formou krátkodobé spolupráce (2 až 3 setkání) obsáhne jednu konkrétní oblast všeobecné prevence rizikového chování. 
 • Adaptační program pro nově vznikající třídní kolektivy. 
 • Prevence v kině je forma jednorázové aktivity, která zahrnuje shlédnutí filmu v prostředí Bio Central, návazné aktivity se skupinou a metodickou podporu pedagoga. Aktuálně nabízíme práci s filmem Rozbitý robot Ron. 
 • Program pro rizikový kolektiv je určen třídám a jejich pedagogům, které se potýkají s konkrétními problémy v oblasti rizikového chování a které hledají podporu při hledání a nastavování nových přístupů při práci se skupinou žáků.
 • Dlouhodobý program selektivní prevence je koncipován formou dlouhodobé spolupráce s ohroženými skupinami žáků, jako jsou žáci tříd zřizovaných podle §16 odstavce 9 školského zákona nebo žáci škol v sociálně vyloučených lokalitách. 
 • Program obnovy zdravého klimatu formou krátkodobé a intenzivní spolupráce pomáhá nastartovat narušené vztahy kolektivu po výskytu rizikového chování nebo jiné události ovlivňující negativně klima třídy.

Pro střední školy nabízíme:

 • Specifický tematický preventivní program formou krátkodobé spolupráce (2 až 3 setkání) obsáhne jednu konkrétní oblast všeobecné prevence rizikového chování. 
 • Adaptační program pro nově vznikající třídní kolektivy. 
 • Prevence v kině je forma jednorázové aktivity, která zahrnuje shlédnutí filmu v prostředí Bio Central, návazné aktivity se skupinou a metodickou podporu pedagoga. Aktuálně nabízíme práci s filmy Tygři a Lady bird.
 • Program pro rizikový kolektiv je určen třídám a jejich pedagogům, které se potýkají s konkrétními problémy v oblasti rizikového chování a které hledají podporu při hledání a nastavování nových přístupů při práci se skupinou žáků.
 • Dlouhodobý program selektivní prevence je koncipován formou dlouhodobé spolupráce s ohroženými skupinami žáků, jako jsou například žáci tříd zřizovaných podle §16 odstavce 9 školského zákona nebo žáci škol v sociálně vyloučených lokalitách. 
 • Program obnovy zdravého klimatu formou krátkodobé a intenzivní spolupráce pomáhá nastartovat narušené vztahy kolektivu po výskytu rizikového chování nebo jiné události ovlivňující negativně klima třídy.

Pro školská zařízení nabízíme:

 • Specifický tematický preventivní program formou krátkodobé spolupráce (2 až 4 setkání) obsáhne jednu konkrétní oblast všeobecné prevence rizikového chování. 
 • Prevence v kině je forma jednorázové aktivity, která zahrnuje shlédnutí filmu v prostředí Bio Central, návazné aktivity se skupinou a metodickou podporu pedagoga. Aktuálně nabízíme práci s filmy Rozbitý robot Ron, Lady bird a Tygři. 
 • Program pro rizikový kolektiv je určen skupinám a jejich pedagogům, které se potýkají s konkrétními problémy v oblasti rizikového chování a které hledají podporu při hledání a nastavování nových přístupů při práci se skupinou.
 • Dlouhodobý program selektivní prevence je koncipován formou dlouhodobé spolupráce s ohroženými skupinami žáků, jako jsou výchovné skupiny dětských domovů a podobně. 
 • Program obnovy zdravého klimatu formou krátkodobé a intenzivní spolupráce pomáhá nastartovat narušené vztahy skupiny po výskytu rizikového chování nebo jiné události ovlivňující negativně klima skupiny.

Pracujeme zakázkovým modelem, který reflektuje konkrétní potřeby cílové skupiny a přizpůsobuje cíle, přístupy i aktivity.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte, domluvíme si s vámi osobní schůzku.

Cena našich služeb se řídí dle aktuálního ceníku, který je odvislý od získání finančních prostředků v dotačních programech pro daný kalendářní rok. 

8