Ceník

Cena služeb (preventivních programů) se řídí dle zdrojů financování v daném kalendářním roce. 

Cena všech programů zahrnuje: úvodní osobní schůzku k představení programu a vyjednání podmínek, přípravu smlouvy, přípravu programu uzpůsobenou individuálním potřebám kolektivu – na základě specifické objednávky, realizaci programu 2 odbornými lektory, závěrečnou zprávu z programu, materiál potřebný pro realizaci, závěrečnou osobní schůzku ke zhodnocení programu, další administrativu spojenou s realizací.

V rámci dlouhodobé spolupráce nabízíme základní i komplexní poradenství pro pedagogy zdarma.

V roce 2023/2024 nabízíme tyto programy:

PROGRAMY VŠEOBECNÉ PREVENCE pro školy z Hradce Králové

 • ADAPTAČNÍ PROGRAM
           dopolední v PROSTOR PRO – 3.500 Kč
           dopolední mimo PROSTOR PRO – 4.000 Kč
           celodenní mimo PROSTOR PRO – 5.500 Kč
 • DLOUHODOBÝ PROGRAM VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
           pro 1. stupeň ZŠ – 5.000 Kč
           pro 2. stupeň ZŠ – 5.625 Kč
 • SPECIFICKÝ TEMATICKÝ PROGRAM
           2 x 3 vyučovací hodiny – 5.100 Kč
           3 x 3 vyučovací hodiny – 7.650 Kč

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE

 • PROGRAM DLOUHODOBÉ SELEKTIVNÍ PREVENCE – 6.480 Kč 
 • PROGRAM PRO RIZIKOVÝ KOLEKTIV – 9.000 Kč 
 • PROGRAM OBNOVY ZDRAVÉHO KLIMATU – 6.480 Kč 

 

PROGRAMY VŠEOBECNÉ PREVENCE pro školy mimo Hradec Králové 

 • ADAPTAČNÍ PROGRAM
           dopolední v PROSTOR PRO – 3.500 Kč
           dopolední mimo PROSTOR PRO – 4.600 Kč
           celodenní mimo PROSTOR PRO – 6.100 Kč
 • DLOUHODOBÝ PROGRAM VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE
           pro 1. stupeň ZŠ – 5.600 Kč
           pro 2. stupeň ZŠ – 6.300 Kč
 • SPECIFICKÝ TEMATICKÝ PROGRAM
           2 x 3 vyučovací hodiny – 5.700 Kč
           3 x 3 vyučovací hodiny – 8.550 Kč

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE

 • PROGRAM DLOUHODOBÉ SELEKTIVNÍ PREVENCE – 7.200 Kč 
 • PROGRAM PRO RIZIKOVÝ KOLEKTIV – 10.200 Kč 
 • PROGRAM OBNOVY ZDRAVÉHO KLIMATU – 7.200 Kč 

 

8