Tým

Lektorský tým

  • Bc. Alena Chmelíková – lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
  • Bc. Petra Suchánková – lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
  • Mgr. Simona Rind – lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
  • Bc. Aleš Mentberger – lektor Preventivních programů SPIRÁLA
  • Natálie Víšková – lektorka Preventivních programů SPIRÁLA

tým

 
8