Tým Spirály

David Petr
Mgr. Veronika Dolečková
vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA
doleckova@prostorpro.cz
734 141 912

Verča má ráda sport. Ve volném čase chodí často běhat nebo cvičit – nejčastěji na kruhový trénink. Je to super odreagování a dodá jí to další energii. Také tráví hodně času se svými kamarády, kteří ji vždy zvednou náladu.

"Práce s mladými lidmi je pro mne velmi inspirativní. Děti vnímám jako křehké, ale zároveň velmi moudré bytosti, které mají nespočetně možností, jakou cestou se ve svém životě dále vydají. Jsem ráda, že prostřednictvím preventivních programů SPIRÁLA mohu tyto mladé lidi podpořit, aby si zvolili tu správnou cestu.”

David Petr
Mgr. Klára Pittnerová
zástupkyně vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA
pittnerova@prostorpro.cz

Klára ve svém volném čase dělá podobné věci jako v PROSTORu - má ráda společnost lidí a vymýšlí nejrůznější aktivity pro děti jako dobrovolník. Vystudovala Univerzitu Hradec Králové, obor Sociální pedagogika. Ráda se vzdělává a proto si prošla několika kurzy, které se týkají tvorby programu, komunikace, nebo konkrétních preventivních témat. V létě má ráda teplo a vodu, v zimě sníh a hory.

"Ráda dělám věci, které mají smysl. A když mě to baví, je to velký bonus. Líbí se mi, že můžu pomáhat tam, kde je to potřeba a zároveň se tím učit spoustu nových věcí."

David Petr
Bc. Aleš Mentberger
odborný pracovník Preventivních programů SPIRÁLA
mentberger@prostorpro.cz

Aleš vystudoval obor Sociální práce, absolvoval sebezkušenostní výcvik pro práci se skupinou dětí a mládeže, výcvik motivačních rozhovorů, několik kurzů improvizačního divadla a práce s hlasem a jiné další. Rád zkouší věci, které ho mohou něco nového naučit. Ve volném čase ho najdete nejčastěji s hrnkem kávy a knihou. Má rád černý humor hrubého zrna. ¨

"Baví mě mluvit s lidmi o věcech, které shledáváme důležitými. Je skvělé, že společně s kolegyněmi a kolegy můžeme svými dovednostmi podporovat mladé lidi v rozvoji a zdravějším způsobu života."

David Petr
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
lepkova@prostorpro.cz

Gabča působí v PROSTORU PRO od roku 2010, zejména v NZDM jako sociální pracovnice a od roku 2013 jako jeho vedoucí. Dlouhodobě lektoruje i všeobecnou a selektivní prevenci. Vystudovala sociální práci a sociální prevenci, prošla řadou vzdělávacích kurzů. Ve volném čase ráda zkouší nové věci, tráví čas s kamarády, v přírodě nebo u zajímavého filmu.

"Protože považuji naši práci za smysluplnou a mám kolem sebe skvělý tým kolegů, kteří se dokážou vzájemně podpořit a mají stále chuť dělat svoji práci zodpovědně, profesionálně a přesto s lidskou tváří."

David Petr
Mgr. Simona Rind
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
rind@prostorpro.cz

Simča vystudovala sociální práci na UHK a ráda vzpomíná na dobu, kdy pracovala jako “Klídkařka” v nízkoprahovém klubu i terénu. Úspěšně absolvovala studium arteterapie na MUNI. Po rodičovské dovolené si doplnila pedagogické minimum a od té doby učí. Nyní žije programem Začít spolu, podle kterého učí své žáky. Miluje les a své dvě dcery. Věří, že lidé jsou od přírody stvořeni k tomu, aby byli šťastní.

"S PROSTOREM PRO spolupracuji, protože tu pracují inspirativní lidé, kteří se chtějí rozvíjet a učit, kteří se zajímají o to, co prožívají děti a mladí lidé ve škole, doma nebo v ulicích měst."

David Petr
Bc. Petra Suchánková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
suchankova@prostorpro.cz

Petra kromě lektorování primární prevence působí jako sociální pracovnice na Psychiatrické klinice, kde pracuje s lidmi se závislostí. Vystudovala Univerzitu Pardubice, obor Zdravotně sociální pracovník. Má za sebou mnoho vzdělávacích kurzů a je součástí několika pracovních skupin. Ve volném čase se nyní nejvíce věnuje své dceři a dvěma pejskům.

"Proč pracuji v PROSTOR PRO? Protože si vážím takové organizace, která je vysoce jednotlivých pracovníků, kteří svou práci dělají srdcem a s velkým elánem."

David Petr
Mgr. Ivana Dvorná Doleželová
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
dvorna@prostorpro.cz

Ivana vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Absolvovala roční kurz „Expresivní přístupy při práci se skupinou“ pořádaný Asociací dramaterapeutů ČR. Má zkušenosti z poradenské psychologické praxe, školní psychologie, standardizace psychologických diagnostických metod a vedení programů všeobecné i selektivní prevence. Má ráda prosluněné dny.

"Ve fungování lidské společnosti se skrývá mnoho oblastí, o kterých mladí lidé mohou mít zkreslené informace a představy. Přínos preventivních programů shledávám v tom, že pomohou vytvořit ucelený názor na jednotlivá témata, a to ne pouhým pasivním přijímáním informací, ale prožitím v bezpečně vytvořeném prostoru."

David Petr
Natálie Víšková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
viskova@prostorpro.cz

Natálie je posledním rokem studentkou magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové s aprobací etická výchova a tělesná výchova. Je vášnivá sportovkyně s čímž se pojí, že je hlavní trenérkou hradeckého mažoretkového klubu A-Team, kde organizuje sportovní tábory, příměstské tábory a různá školení. Volný čas ráda tráví v přírodě s přáteli.

"PROSTOR PRO mi přijde jako skvělá životní zkušenost. Mohu se věnovat něčemu, co mě naplňuje a zároveň se neustále vzdělávat, zdokonalovat a tím být co nejvíce nápomocná v tomto oboru."

David Petr
Mgr. Nicola Skalická
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
skalicka@prostorpro.cz

Nicola vystudovala Resocializační pedagogiku a pracuje jako sociální pracovnice v NZDM KLÍDEK. Zkušenosti sbírala prostřednictvím práce s cizojazyčnými dětmi a dobrovolničením v ČR a v Indonésii. Ve volném čase se nejraději toulá po přírodě se svými psy, směje se a podniká s blízkými, poznává svět, čte si na sluníčku, hraje divadlo, tvoří a věnuje se seberozvoji.

"Moc ráda dělám práci, při které se společně se svými skvělými kolegy mohu podílet na cestě dítěte za spokojeným životem a naplňovat tím i ten svůj."

David Petr
Bc. Eva Hejcmanova
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
hejcmanova@prostorpro.cz

Eva vystudovala v Olomouci Speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky a pracuje v NZDM Klídek jako sociální pracovnice. Zkušenosti sbírala ve škole, při dobrovolničení v CZPHK a během působení v loutkovém divadle, kde mimo hraní organizovala a vedla příměstské tábory. Jinak se běžně vyskytuje v blízkosti kávy, luk a lesů, bavlnek a nití.

"Těší mě, že tu můžu být pro mladé lidi, že jim v určitém úseku jejich života mohu nějak pomoci, mohu je vyslechnout, a nebo prostě jen být po jejich boku. A je kouzelné, že mě to jako člověka pořád posouvá dál a nutí se rozvíjet."

David Petr
Bc. Karolína Míková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
mikova@prostorpro.cz

Karolína vystudovala Pedagogiku volného času a Sociální pedagogiku na UHK. V organizaci pracuje také v NZDM Klídek. Dříve Kája lektorovala různorodé kroužky a letní dětské tábory. Zkušenosti sbírala na studijních a pracovních pobytech ve Španělsku a v Irsku. Nyní svůj volný čas věnuje pomoci zahraničním studentům na erasmu a nejraději tráví čas v přírodě na výletech nebo s rodinou a kamarády u deskovky.

"Ideální pracovní místo je pro mě takové, které spojuje smysluplnou práci, díky které mohu pomáhat a zároveň mě i baví. Tím pro mě práce v Prostorpro je. Mám tu možnost být oporou mladým lidem a pomoci jim se o něco více zorientovat v dnešním zmateném světě."

David Petr
Bc. Alena Chmelíková
lektorka seminářů pro pedagogy
spirala@prostorpro.cz

Alča se věnuje zážitkové pedagogice a preventivním programům přes 10 let jako externí lektor v několika organizacích, včetně PROSTORU PRO. Studovala obory Sociální pedagogika a Sociální práce a absolvovala řadu akreditovaných kurzů a seminářů z oblasti skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky. V letech 2008 - 2014 pracovala v pedagogickém centru, zaměřeném převážně na adaptační programy pro třídní kolektivy. Během svého profesního působení rozvíjela děti od 1 roku až po adolescenty a dospělé. Nyní většinu času věnuje vlastním dětem a když zbude chvilka, baví ji pohyb všeho druhu, divadlo, výlety a snění.

8