Tým Spirály

Petra Kopecká
Mgr. Petra Kopecká
vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA
kopecka@prostorpro.cz
734 141 912

 

Klára Pittnerová
Bc. Kristýna Obršálová
zástupkyně vedoucí Preventivních programů SPIRÁLA
obrsalova@prostorpro.cz
 
Aleš Mentberger
Bc. Aleš Mentberger
odborný pracovník Preventivních programů SPIRÁLA
mentberger@prostorpro.cz

Aleš vystudoval obor Sociální práce, absolvoval sebezkušenostní výcvik pro práci se skupinou dětí a mládeže, výcvik motivačních rozhovorů, několik kurzů improvizačního divadla a práce s hlasem a jiné další. Rád zkouší věci, které ho mohou něco nového naučit. Ve volném čase ho najdete nejčastěji s hrnkem kávy a knihou. Má rád černý humor hrubého zrna. ¨

"Baví mě mluvit s lidmi o věcech, které shledáváme důležitými. Je skvělé, že společně s kolegyněmi a kolegy můžeme svými dovednostmi podporovat mladé lidi v rozvoji a zdravějším způsobu života."

Gabriela Lepková
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
lepkova@prostorpro.cz

Gabča působí v PROSTORU PRO od roku 2010, zejména v NZDM jako sociální pracovnice a od roku 2013 v roli vedoucí. Dlouhodobě lektoruje i všeobecnou a selektivní prevenci. Vystudovala sociální práci a sociální prevenci, prošla řadou vzdělávacích kurzů. Ve volném čase ráda zkouší nové věci, tráví čas s kamarády, v přírodě nebo u zajímavého filmu.

"Protože považuji naši práci za smysluplnou a mám kolem sebe skvělé kolegy, kteří se dokážou vzájemně podpořit a mají chuť dělat svoji práci zodpovědně, profesionálně a s lidskou tváří."

Simona Rind
Mgr. Simona Rind
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
rind@prostorpro.cz

Simča vystudovala sociální práci na UHK a ráda vzpomíná na dobu, kdy pracovala v NZDM. Úspěšně absolvovala studium arteterapie na MUNI. Po rodičovské dovolené si doplnila pedagogické minimum a od té doby učí. Nyní žije programem Začít spolu, podle kterého učí své žáky. Miluje les a své dvě dcery. Věří, že lidé jsou od přírody stvořeni k tomu, aby byli šťastní.

"S PROSTOREM PRO spolupracuji, protože tu pracují inspirativní lidé, kteří se chtějí rozvíjet a učit, kteří se zajímají o to, co prožívají děti a mladí lidé ve škole, doma nebo v ulicích měst."

Petra Suchánková
Bc. Petra Suchánková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
suchankova@prostorpro.cz

Petra kromě lektorování primární prevence působí jako sociální pracovnice na Psychiatrické klinice, kde pracuje s lidmi se závislostí. Vystudovala Univerzitu Pardubice, obor Zdravotně sociální pracovník. Má za sebou mnoho vzdělávacích kurzů a je součástí několika pracovních skupin. Ve volném čase se nyní nejvíce věnuje své dceři a dvěma pejskům.

"Proč pracuji v PROSTOR PRO? Protože si vážím takové organizace, která je vysoce jednotlivých pracovníků, kteří svou práci dělají srdcem a s velkým elánem."

Ivana Dvorná
Mgr. Ivana Dvorná Doleželová
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
dvorna@prostorpro.cz

Ivana vystudovala psychologii na FSS MU v Brně. Absolvovala roční kurz „Expresivní přístupy při práci se skupinou“. Má zkušenosti z poradenské psychologické praxe, školní psychologie a vedení programů všeobecné i selektivní prevence. Má ráda prosluněné dny.

"Ve fungování lidské společnosti se skrývá mnoho oblastí, o kterých mladí lidé mohou mít zkreslené informace a představy. Přínos preventivních programů shledávám v tom, že pomohou vytvořit ucelený názor na jednotlivá témata, a to ne pouhým pasivním přijímáním informací, ale prožitím v bezpečně vytvořeném prostoru."

Natálie Vísková
Natálie Víšková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
viskova@prostorpro.cz

Natálie je posledním rokem studentkou magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové s aprobací etická výchova a tělesná výchova. Je vášnivá sportovkyně s čímž se pojí, že je hlavní trenérkou hradeckého mažoretkového klubu A-Team, kde organizuje sportovní tábory, příměstské tábory a různá školení. Volný čas ráda tráví v přírodě s přáteli.

"PROSTOR PRO mi přijde jako skvělá životní zkušenost. Mohu se věnovat něčemu, co mě naplňuje a zároveň se neustále vzdělávat, zdokonalovat a tím být co nejvíce nápomocná v tomto oboru."

Nicola Skalická
Mgr. Nicola Skalická
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
skalicka@prostorpro.cz

Nicola vystudovala Resocializační pedagogiku a pracuje jako sociální pracovnice v NZDM KLÍDEK. Zkušenosti sbírala prostřednictvím práce s cizojazyčnými dětmi a dobrovolničením v ČR a v Indonésii. Ve volném čase se nejraději toulá po přírodě se svými psy, směje se a podniká s blízkými, poznává svět, čte si na sluníčku, hraje divadlo, tvoří a věnuje se seberozvoji.

"Moc ráda dělám práci, při které se společně se svými skvělými kolegy mohu podílet na cestě dítěte za spokojeným životem a naplňovat tím i ten svůj."

Eva Hejcmanová
Bc. Eva Hejcmanova
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
hejcmanova@prostorpro.cz

Eva vystudovala v Olomouci Speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky a pracuje v NZDM Klídek jako sociální pracovnice. Zkušenosti sbírala ve škole, při dobrovolničení v CZPHK a během působení v loutkovém divadle, kde mimo hraní organizovala a vedla příměstské tábory. Jinak se běžně vyskytuje v blízkosti kávy, luk a lesů, bavlnek a nití.

"Těší mě, že tu můžu být pro mladé lidi, že jim v určitém úseku jejich života mohu nějak pomoci, mohu je vyslechnout, a nebo prostě jen být po jejich boku. A je kouzelné, že mě to jako člověka pořád posouvá dál a nutí se rozvíjet."

Karolína Míková
Bc. Karolína Míková
lektorka Preventivních programů SPIRÁLA
mikova@prostorpro.cz

Karolína vystudovala Pedagogiku volného času a Sociální pedagogiku na UHK. V organizaci pracuje také v NZDM Klídek. Lektorovala kroužky a letní dětské tábory. Zkušenosti sbírala na studijních a pracovních pobytech v zahraničí. Volný čas věnuje pomoci zahraničním studentům na erasmu, ráda tráví čas v přírodě nebo s rodinou a kamarády u deskovky.

"Ideální pracovní místo je pro mě to, které spojuje smysluplnou práci, kde mohu pomáhat a zároveň mě baví. Mám tu možnost být oporou mladým lidem a pomoci jim se o něco více zorientovat v dnešním zmateném světě."

Alena Chmelíková
Bc. Alena Chmelíková
lektorka seminářů pro pedagogy
spirala@prostorpro.cz

Alča se věnuje zážitkové pedagogice a preventivním programům přes 10 let jako externí lektor v několika organizacích, včetně PROSTORU PRO. Studovala obory Sociální pedagogika a Sociální práce a absolvovala řadu akreditovaných kurzů a seminářů z oblasti skupinové dynamiky a zážitkové pedagogiky. V letech 2008 - 2014 pracovala v pedagogickém centru, zaměřeném převážně na adaptační programy pro třídní kolektivy. Nyní většinu času věnuje vlastním dětem a když zbude chvilka, baví ji pohyb všeho druhu, divadlo, výlety a snění.

8