Tým Spirály

Petra Kopecká
Mgr. Petra Kopecká
vedoucí preventivních programů
kopecka@prostorpro.cz
734 141 912

Petra vystudovala učitelství pro 2. stupeň na UHK, ve Spirále působí jako vedoucí od října 2022. Práci s dětmi se předtím věnovala hlavně na letních dětských táborech jako člen sdružení Naše děti z.s. Baví ji turistika, sport, zpěv nebo četba. Ráda tráví čas na výletech se svou rodinou a kamarády.

„Jsem ráda za zajímavou práci v příjemném kolektivu, která člověka nutí pořád na sobě pracovat a učit se nové věci. Potkávat se s dětmi a předávat jim zkušeností je smysluplné a inspirativní."

Kristýna Obršálová
Bc. Kristýna Obršálová
zástupkyně vedoucí preventivních programů
obrsalova@prostorpro.cz

Kristýna pokračuje v magisterském studiu Sociální pedagogiky na UHK. Zkušenosti sbírala především ve vedení skautského oddílu, kde působila přes 6 let. Absolvovala mnoho příměstských táborů, odborných praxí a seminářů. Ve volném čase ráda vyráží do hor, věnuje se hudbě, zpěvu, a hlavně své rodině a přátelům.

„Moc mě baví se prostřednictvím lektorování ve školách setkávat s tak inspirativními osobnostmi, jakými děti bezpochyby jsou. Tato setkání dodávají mému životu šťávu a radost. PROSTOR PRO je zároveň místo, kde se můžu učit a růst i skrze dělání chyb a toho si moc vážím.“

Petra Popelková
Mgr. Petra Popelková
metodička a lektorka preventivních programů
popelkova@prostorpro.cz

Petra vystudovala Sociální pedagogiku (UHK) a Etopedii (MUNI), absolvovala sebezkušenostní výcvik pro práci se skupinou dětí a mládeže (Jules & Jim). Ve SPIRÁLE působí od roku 2012 a v současné době z rodičovské dovolené lektoruje selektivní prevenci a pomáhá s metodikami. 

"Z pozice lektora otvíráme ve škole opomíjená, ale podstatná témata. Baví mě využívat k tomu širokou paletu technik a cest a trénovat svou schopnost improvizace, protože co třída, to jiná reakce i na osvědčené aktivity."

Gabriela Lepková
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
lektorka preventivních programů
lepkova@prostorpro.cz

Gabča působí v PROSTORU PRO od roku 2010, zejména v NZDM jako sociální pracovnice a od roku 2013 v roli vedoucí. Dlouhodobě lektoruje i všeobecnou a selektivní prevenci. Vystudovala sociální práci a sociální prevenci, prošla řadou vzdělávacích kurzů. Ve volném čase ráda zkouší nové věci, tráví čas s kamarády, v přírodě nebo u zajímavého filmu.

"Protože považuji naši práci za smysluplnou a mám kolem sebe skvělé kolegy, kteří se dokážou vzájemně podpořit a mají chuť dělat svoji práci zodpovědně, profesionálně a s lidskou tváří."

Eva Hejcmanová
Bc. Eva Hejcmanová
lektorka preventivních programů
hejcmanova@prostorpro.cz

Eva vystudovala v Olomouci Speciální pedagogiku pro výchovné pracovníky a pracuje v NZDM Klídek jako sociální pracovnice. Zkušenosti sbírala ve škole, při dobrovolničení v CZPHK a během působení v loutkovém divadle, kde mimo hraní organizovala a vedla příměstské tábory. Jinak se běžně vyskytuje v blízkosti kávy, luk a lesů, bavlnek a nití.

"Těší mě, že tu můžu být pro mladé lidi, že jim v určitém úseku jejich života mohu nějak pomoci, mohu je vyslechnout, a nebo prostě jen být po jejich boku. A je kouzelné, že mě to jako člověka pořád posouvá dál a nutí se rozvíjet."

Karolína Míková
Mgr. Karolína Míková
lektorka preventivních programů
mikova@prostorpro.cz

Karolína vystudovala Pedagogiku volného času a Sociální pedagogiku na UHK. V organizaci pracuje také v NZDM Klídek. Lektorovala kroužky a letní dětské tábory. Zkušenosti sbírala na studijních a pracovních pobytech v zahraničí. Volný čas věnuje pomoci zahraničním studentům na erasmu, ráda tráví čas v přírodě nebo s rodinou a kamarády u deskovky.

"Ideální pracovní místo je pro mě to, které spojuje smysluplnou práci, kde mohu pomáhat a zároveň mě baví. Mám tu možnost být oporou mladým lidem a pomoci jim se o něco více zorientovat v dnešním zmateném světě."

Simona Rind
Bc. Eliška Kuchtová
lektorka preventivních programů
kuchtova@prostorpro.cz

Eliška dokončuje magisterské studium Sociální pedagogiky na UHK. Ve svém volném čase se věnuje trénování mladých florbalistů a florbalistek v kategorii přípravky. Své zkušenosti získala i z pořádání letních táborů pro děti, či studijních praxí. Jeden z kurzů, který v posledních letech absolvovala nese název „Děti ve světě online – jak bezpečně nastavit prostředí sociálních sítí“.

„V roli lektorky preventivních programů se snažím být dětem oporou a průvodkyní. Je to pro mě obohacující zkušenost, ale zároveň velká zodpovědnost.“

Kateřina Chocholáčová
Mgr. Kateřina Chocholáčová
lektorka preventivních programů
chocholacova@prostorpro.cz

Katka je vystudovaná učitelka 1. stupně ZŠ se specializací na dramatickou výchovu. Učí od roku 2001 a za svojí praxi prošla oběma stupni ZŠ, vyzkoušela si mnohé výukové systémy, různé směry a trendy. V rámci své profesní cesty se setkala s dětmi, jejichž životní cesty byly zatížené zdravotním omezením, SPU, prostředím nebo rodinou situací.

"Při setkávání s dětmi ve třídě mi velmi chyběl školou zařízený prostor pro prevenci, která mi ve správném fungování současné moderní školy dává velký smysl. Proto jsem se s chutí připojila k týmu, který je podpořený letitou praxí /nejen/ v preventivních programech."

Veronika Řeháková
Bc. Veronika Řeháková
lektorka preventivních programů
rehakova@prostorpro.cz

Veronika... 

„Na Spirále “

Sára Franzová
Sára Franzová
lektorka preventivních programů
franzova@prostorpro.cz

Sára... 

„V PROSTOR PRO .“

Gabriela A
Gabriela Augustinova
lektorka preventivních programů
augustinova@prostorpro.cz

Gabča je studentkou sociální práce na VOŠ v Pardubicích a speciální pedagogiky na Technické univerzitě v Liberci, navštěvuje dětskou skupinu jako pomocná chůva a v PROSTORU PRO se pohybuje v NZDM Klídek a RC Pohoda. Ve volném čase se věnuje cvičení, turistice a ráda tráví čas ve společnosti blízkých přátel.

"Svou pozici lektora ve Spirále cítím jako obohacující, mně samotné preventivní program na škole chyběl, jsem tak velice ráda, že program můžu pro děti lektorovat a v rámci práce se podívat na zajímavá místa."

Gabriela A
Bc. Markéta Dvořáková
lektorka preventivních programů
@prostorpro.cz

Markéta je 

"Své práce "

8