Naše poslání a hodnoty

Poslání

Podporujeme lidi při zdolávání životních překážek. Rozvíjíme jejich dovednosti, aby i v obtížných situacích dokázali držet život ve vlastních rukou.

Naší vizí je, aby dospívající z každého města a obce v kraji našli pomoc a oporu, když si neví se svou situací rady. Nejhorší by bylo přijít o šanci na dobrý život hned na jeho počátku. Chceme, aby každý rodič i díky nám uměl pomoci svým dětem a dal jim příležitost vyrůstat ve fungující rodině. A pracujeme také každý týden na tom, aby se lidé ve stáří necítili vyloučení a zbyteční. Aby všichni od dětí přes rodiče až po seniory vždy našli bezpečný prostor pro řešení svých potíží.

poslání a hodnoty

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým. Přijímáme svou míru odpovědnosti a očekáváme ji také od druhých. Chováme se takovým způsobem, aby se na nás druzí mohli spolehnout.

Respekt

Vycházíme ze vzájemného uznání a pochopení, respektujeme hranice druhých a srozumitelně formulujeme hranice našich služeb i osobní hranice.

 

Otevřenost

Jsme otevřeni novým věcem, jsme otevřeni spolupráci; jednáme na rovinu, transparentně; zejména v jednání s klienty je pro nás důležitá opravdovost.

Profesionalita

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpovídalo složení týmu profesionální organizace a splňovalo nároky vyplývající z legislativních norem. Propojujeme odbornost a lidský přístup.

 

Individuální přístup

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a umíme reagovat na jeho aktuální potřeby a životní situaci.

O nás

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 731 650 954
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

12