Reference

Zde si můžete přečíst výběr reakcí na naše služby od pedagogů nebo přímo od samotných žáků/studentů.

Zpětné vazby - pedagogové:

„Žáci měli možnost zkusit spolupráci v různých skupinách, viděla jsem, že někdy byli sami překvapení, co spolupráci ulehčuje a co naopak tíží. Myslím, že se i trošku víc k sobě přiblížili. Pro mě bylo super je vidět v jiné pozici, než ve škole a jak reagují na někoho jiného. Lektorky byly super. Trpělivě pracovaly s třídou, a když ke konci programu zjistily problém, byly ochotné jej otevřít a program tomu přizpůsobit.“ (Tř. učitelka, 6. třída)

„Komunikace mezi studenty byla daleko lepší, než běžně ve třídě. Osobně jsem je poznala zase o něco lépe. Přístup lektorů hodnotím velmi kladně, program připravený, lektoři spolupracující, dokážou vtáhnout studenty do akce, motivovat je.“ (Tř. učitel, SŠ, 2. ročník)

„Přínosné byly všechny prováděné aktivity. Byly velmi vhodně vybrány a vedly k lepšímu poznání a stmelení kolektivu.“ (VOŠ a SOŠ Nový Bydžov)

„ Lektorky jsou tvůrčí a neformální, velice dobře komunikují s dětmi, dokážou si je snadno získat ke všem aktivitám. Program je veden zábavnou formou, která žáky vždy zaujala a oni se těšili na další setkání.“ (ZŠ Mostek, 4. ročník)

„Potřebovala jsem vyřešit problém s rodiči, kdy si rodiče mysleli, že jejich syn je šikanován, Lektorky mi nabídly šetření třídy, daly mi náměty, jak komunikovat s rodiči a vše vyřešit, což se nakonec podařilo. Také jsem je oslovila s prosbou na program, kdy jsem měla s dětmi přespávat ve škole. Dostala jsem od nich spoustu námětů na hry, různé aktivity, které jsme vyzkoušeli a měly velký úspěch. Touto cestou chci poděkovat za čas, který mi věnovaly, poskytly mi konzultace ústní, ale i písemné.“ (ZŠ Nový Hrádek, 4. ročník)

Zpětné vazby - žáci/studenti:

„Byly jste úžasné, chci vás i příští rok, hodně jsem se naučila.“ (žákyně, 10 let)

„Vážně super, bylo to zajímavé a vím, co dělat v nějakých situacích.“ (žákyně, 12 let)

„Děkuji za celou třídu, co jste nás naučili, máme vás rádi a doufáme, že zase někdy přijedete.“ (žák, 13 let)

„Přijeďte zase, aby se zlepšilo chování kluků, jsem ráda, že jste tu byly.“ (žákyně, 12 let)

„Děkuji za Prostor Pro. Bylo fajn si říct něco se třídou, aktivity mě většinou bavili.“ (žák, 14 let)

8