Poradenství a terapeutické služby pro rodiny s dětmi

Program podpory rodin SLUNEČNICE nabízí rodičům a rodinným příslušníkům psychologické poradenství a psychoterapii zaměřenou na podporu, stabilizaci a fungování rodiny. Poradenství a psychoterapie je určena pro všechny rodiče a rodinné příslušníky, kteří cítí, že svoji situaci nedokážou řešit vlastními silami a jsou motivovaní ke spolupráci s daným odborníkem, mají zájem pracovat na rozvoji svých kompetencí jako rodiče a tím posilovat své schopnosti a dovednosti ve vztahu k dítěti a rodinnému prostředí jako takovému.

Podprora - Pomoc - Sdílení - Naslouchání

Psychologické poradenství je vhodné pro rodiče hledající pomoc při řešení aktuálních obtížných situací. Cílem poradenských konzultací může být rada či doporučení odborníka.

Psychoterapie je vhodná pro spolupráci s celou rodinou. Jejím cílem je nalezení vhledu do situace, hledání cesty ze začarovaného kruhu potíží, objevování souvislostí v současném fungování rodiny a podnícení ozdravného procesu v rodině.

Nabízíme služby pro rodiče, kteří se potřebují poradit nebo hledají podporu v následujících oblastech:

  • obavy a nejistota v období těhotenství (příprava na porod, výběr porodnice, sepsání porodního plánu, rozhodování o způsobu porodu, příprava na kojení a šestinedělí),
  • potíže při zvládání rodičovské role (hledání role rodiče, problémy s výchovou dětí všeho věku a s péčí o ně, práce s hranicemi a pravidly v rodině, odmlouvání a záchvaty vzteku),
  • nespokojenost se sebou samým, pocit, že jako rodič selhávám apod.,
  • komunikace rodiče s dítětem,
  • výukové nebo adaptační obtíže dítěte (přechod dítěte do školky/školy, obtíže se začleňováním dítěte do kolektivu, šikana, poruchy učení, chování a práce s nimi apod.),
  • zvládání zátěžových situací v rodině nebo ve škole (rozvod rodičů, ztráta rodinného příslušníka, kamaráda, traumatické události v rodině),
  • vývojové krize související s dospíváním,
  • hádky a konflikty ve vztazích.

Pro koho tu jsme:
Poradenství a psychoterapii poskytujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům, kteří mají zájem pracovat na zlepšení svojí situace a rozvíjet svoje rodičovské schopnosti a dovednosti.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky. Naše pracovnice si s Vámi ráda domluví schůzku nebo předá kontakty na odborníky.

Co se bude dít dál:
Klient se objednává prostřednictvím emailu nebo nás kontaktuje telefonicky a domluvíme s ním první setkání, na kterém zjišťujeme jeho zakázku. Následně je klient „předán“ do péče odborníka, se kterým si už sám domlouvá termíny jednotlivých konzultací. Odborníci mohou využívat zázemí v PROSTOR PRO nebo klienta informují o možnosti scházet se v jejich vlastním zázemí. Pracujeme vždy s respektem ke každému členovi rodiny a jeho možnostem. Samozřejmostí naší práce je diskrétnost. Konzultace trvá 60 minut.

Kolik služba stojí:
Veškeré poradenství a terapeutická podpora jsou poskytovány ZDARMA.

Kontakt:
Eliška Ryslová
Tel: 730 891 269
Email: slunecnice@prostorpro.cz

PORADENSKÝ TÝM:

  • Mgr. Martina Cibulková – psychoterapeutka, sociální pracovnice
Slunečnice

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
slunecnice@prostorpro.cz 

Mobil: +420 730 891 269
k dispozici pondělí až pátek
od 9:00 do 13:00

fb instagram

Eliška Ryslová
koordinátorka SLUNEČNICE

slunečnice

15