Odborné praxe a stáže - další informace

Studentkám a studentům nabízíme absolvování odborné praxe v programu NZDM KLÍDEK. V případě zájmu o odbornou praxi pošlete, prosím, vyplněný dotazník koordinátorovi pro odborné praxe a stáže Liye Ubilavě na e-mail: ubilava@prostorpro.cz.

Při přijímání na odbornou praxi mají přednost studentky a studenti Univerzity Hradec Králové – Ústavu sociální práce a neučitelských oborů Pedagogické fakulty UHK. Pro studenty a studentky z jiných vysokých škol je praxe v našem zařízení zpoplatněna (platí student nebo jeho škola). Přijímáme pouze studenty z vyšších odborných škol a vysokých škol (univerzit).

Dotazník

1. Jméno a příjmení, titul:
2. Datum narození:
3. Škola, ve které studujete, obor:
4. Ročník:
5. Rozsah praxe:
6. Termín praxe:
7. Ve kterém programu máte zájem odbornou praxi vykonávat?
8. Jaká je Vaše motivace pro výkon odborné praxe ve vybraném zařízení?
9. Cíl/e Vaší odborné praxe:

Po obdržení dotazníku vás budeme informovat, zda jste prošel/prošla prvním kolem. V kladném případě vám nabídneme termín pro osobní schůzku.

Pro program NZDM KLÍDEK po žadatelích o odbornou praxi požadujeme znalost:

  • struktury organizace PROSTOR PRO, realizované programy a aktivity (na úrovni informací dostupných na webových stránkách) – všechny typy praxe,
  • konkrétních znaků cílové skupiny daného programu, do kterého se hlásí (na úrovni informací dostupných na webových stránkách) – všechny typy praxe,
  • principů práce v nízkoprahových sociálních službách – všechny typy praxe,
  • základních principů terénní sociální práce (všechny typy praxe v případě, že se studující hlásí do programu, který terénní práci realizuje),
  • Standardů kvality sociálních služeb pro NZDM (zdroj webové stránky České asociace streetwork www.streetwork.cz) (praxe nad 60 hodin),
  • na základní úrovni orientaci v Zákoně o sociálních službách 108/2006 Sb. s důrazem na § 62, v Zákoně o sociálně-právní ochraně 359/1999 Sb. a ve Standardech kvality sociálních služeb (praxe nad 100 hodin),
  • Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky (praxe nad 100 hodin).

 

Zapojte se

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 731 650 954
Č. účtu: 2000154498/2010

Dobrovolníci, zapojte se
E-mail: info@prostorpro.cz
Mob.: +420 731 650 954

My a naši partneři
E-mail: nagy@prostorpro.cz
Mob.: +420 731 650 999

Právě teď hledáme
E-mail: info@prostorpro.cz 
Mob.: +420 734 574 701

Odborné praxe
E-mail: ubilava@prostorpro.cz

13