Projekt ONi

V období 1.8.2020 – 31.1.2022 realizujeme projekt Online terén - podpora pro cílovou skupinu sociální služby NDZM (zkrácený název projektu Oni) reg. č: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015366.

Cílem projektu je zvýšit kompetence pracovníků NZDM v oblasti poskytování tzv. On-line terénu. On-line terén je služba, která ve virtuálním prostoru poskytuje služby podobné těm z běžného klubu – pomoc a podporu dětem a dospívajícím, které však pro řešení svých obtíží volí raději anonymitu internetu. Projekt je zároveň inovativní v tom, že pracovníci budou AKTIVNĚ vyhledávat na síti cílovou skupinu NZDM, která je běžnou formou terénní práce nedosažitelná a to vše při zachování principů nízkoprahových služeb jako je respekt, dobrovolnost, anonymita, partnerský přístup. Projekt byl finančně podpořen Evropským sociálním fondem, Operační program Zaměstnanost.

Kontakt

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 731 650 954
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

1