O PRÁVU

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je určen:

  • mladistvým pachatelům méně závažné trestné činnosti, která byla spáchána především z právní neznalosti, kdy si pachatel neuvědomoval právní důsledky svého chování nebo jednání;
  • klientům Probační a mediační služby ČR či kurátora pro mládež.

Program interaktivní formou vzdělává o zákonech, demokracii a lidských právech. Díky aktivnímu zapojení všech účastníků rozvíjí nejen jejich právní znalosti, ale zejména praktické dovednosti, jež jsou potřebné v osobním i profesionálním životě (řešení konfliktů, kritické myšlení, srozumitelný projev, samostatnost, schopnost nahlížet problémy z více úhlů a další).

Klienti si osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby znali nejen svá práva, ale též brali ohled na práva ostatních a byli připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je realizován ve skupině o velikosti cca 6 – 12 klientů. Program tvoří 36 – 42 výukových hodin, které jsou rozděleny do jednotlivých lekcí po 3 výukových hodinách. Setkání probíhá 1x za týden v odpoledních hodinách (zpravidla v úterý, od 16:00 do 18:30 hod.).

Právo

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
probace@prostorpro.cz

Mobil: +420 734 574 710

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
koordinátorka Probačního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

právo

9