Další město požádalo o monitoring situace „svých“ dospívajících

11.4.2022 | Hlavní

Nezavírat oči před rizikovým dospíváním se rozhodli v Hostinném. Od března do května bude ve městě díky spolupráci s PROSTOR PRO, o.p.s. – NZDM KLÍDEK probíhat monitoring situace a potřeb dospívajících. Zaměří se na volný čas, rizika dospívání, bezpečnost, dostupnost pomoci a podpory. Jak ke spolupráci došlo a proč je takový přístup měst velice důležitý?

„Náš plán rozvoje nízkoprahové terénní práce s dospívajícími v menších městech Královéhradeckého kraje pokračuje i ve velmi nesnadné době. O to větší má smysl", říká David Petr, ředitel PROSTOR PRO, a dodává: „Už za nás mluví výsledky dosavadního úsilí v lokalitách, kde jsme začínali a dobrá komunikace s místními samosprávami.“

Dospívání v menších městech kraje nebývá pro mnoho dětí snadné. A to nejen kvůli často problematické sociální situaci rodičů. Dalšími důvody, proč děti dospívají rizikově v ulicích a proč vzniká v místních komunitách nepříjemné napětí. bývá absence vhodných volnočasových aktivit a podpůrných služeb.

„V únoru se na nás obrátili zástupci Hostinného na základě doporučení svých kolegů z Vrchlabí s tím, že si uvědomují potenciální rizika situace části dospívajících ve svém městě a chtěli by je včas řešit. Takový přístup jsme velice ocenili a na několika schůzkách jsme si společně vyjasnili podobu spolupráce a dohodli se, že v Hostinném provedeme monitoring,“ popisuje vznik spolupráce Gabriela Lepková, vedoucí NZDM KLÍDEK, kde se rizikovému dospívání odborně věnují.

Na základě předchozích zkušeností připravil terénní tým NZDM KLÍDEK spolupráci tak, aby do ní zapojil důležité aktéry a instituce, například i místní školu. Právě spolupráce se školami bývá totiž v oblasti funkční prevence velmi žádoucí a důležitá. Podpůrným důvodem je i to, že podle zjištění projektu Mapa vzdělávacího (ne)úspěchu patří Vrchlabsko k jedněm z nejpostiženějších lokalit v Česku v oblasti školního neúspěchu. „Jedním z řešení v takovém případě může být i tzv. školní streetwork – metoda sociální práce, kterou aktuálně rozvíjíme nebo připravujeme v dalších lokalitách, kde naše terénní týmy pro obce v Královéhradeckém kraji působí,“ doplňuje Gabriela Lepková.

Monitoring bude probíhat do konce května, v červnu pak obci předáme závěrečnou zprávu zjištěných skutečností. V případě, že na základě zjištěných dat zástupcům dat doporučíme využívat nízkoprahové služby pro děti a mládež, zahájíme jednání o spolupráci jak s městem Hostinné, tak se zástupci Královéhradeckého kraje.

Kontakt

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 734 574 711
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

1