Nová unikátní služba hledá děti v potížích přímo na sociálních sítích

12.11.2020

Velké množství dětí v těchto dnech zápasí s psychickými potížemi. Jen zlomek však má šanci oslovit psychology. Pomoci jim může nízkoprahová služba – PROSTOR PRO spouští unikátní projekt, jehož cílem je aktivně vyhledávat děti v obtížné situaci přímo na sociálních sítích.

Nová unikátní služba hledá děti v potížích přímo na sociálních sítích

„V pátek dopoledne jsem při terénní online práci objevila v instagram stories našeho klienta fotografii pořezané ruky,“ líčí Karolína Míková, pracovnice nízkoprahové služby pro děti KLÍDEK. „O pár minut později jsme už přes messenger řešili jeho špatný psychický stav a sebevražedné myšlenky. Kolegyně se mezitím připravila na přímou telefonickou intervenci. Během ní pak vedoucí služby zajistila pomoc psycholožky a klienta jsme během pár hodin předali do její péče.“ V posledních dnech je to už třetí vážný případ, který v nízkoprahovém centru KLÍDEK v Hradci Králové řešili.

Sebepoškozování, úzkostné stavy, samota a odloučení od ostatních, náročné soužití v domácím prostředí, obavy z finančních potíží rodiny, ohrožení bezdomovectvím. S takovými a dalšími potížemi se klienti nízkoprahových služeb potýkají často. Současná pandemie a s ní související opatření však situaci mnohých výrazně zhoršuje

Šanci na zlepšení dává dětem nově projekt online terénní práce královéhradecké organizace PROSTOR PRO. Služba Online v KLÍDKU umožňuje vyhledávání dětí, které o svých potížích komunikují na sociálních sítích nebo se v online prostředí chovají rizikově. Terénní pracovníci jim přímo tam nabízejí „první pomoc“ v obtížné situaci, případně jim pomáhají se zajištěním návazné podpory. Právě snadná dostupnost pomoci je přitom klíčová – díky aktivnímu vyhledávání ohrožených dětí zvládnou odborníci zachytit i ty, jež venku tráví svůj čas v pro ně čím dál přirozenějším prostředí sociálních sítí.

„Hodně služeb už běžně používá ke komunikaci se svými klienty sociální sítě. Náš projekt je však unikátní v tom, že nečekáme, až se nám děti ozvou, ale sami je na sociální sítě vyrážíme hledat a kontaktovat,“ vysvětluje inovativní přínos projektu Gabriela Lepková, vedoucí NZDM KLÍDEK z organizace PROSTOR PRO.

Jak funguje terénní práce online

  1. Pracovníci v online terénu pravidelně monitorují sociální sítě a aktivně vyhledávají děti a dospívající, kteří sdílejí rizikové fotky a videa, přidávají stories s nevhodným obsahem nebo upozorňují na to, že se v jejich životě děje něco špatně. V takovém případě pak děti sami oslovují, případně jim na síti zanechávají komentář či odkaz na preventivní materiál s kontakty pro případ, že by potřebovali pomoc.
  2. Součástí práce je i tvorba preventivního obsahu: příspěvků, stories, fotografií a videí, které terénní pracovníci šíří v prostoru sociálních sítí jako „stopy“ vedoucí k jejich odborné pomoci.
  3. Důležitou podobou služby je poradenský chat s terénním pracovníkem, který je v určitých časech dostupný na oficiálních profilech projektu a poskytuje mladým lidem rady, podporu, případně krizovou intervenci.

„S pokračující pandemií náš projekt navíc získal nový rozměr. Už neřešíme především trávení volného času nebo školu jako na jaře. Spousta dospívajících hledá na sítích pomoc. Vzrůstá počet případů psychických obtíží, zejména mezi chlapci. A protože přestaly fungovat školy, které mohou takové případy také zachytit, zůstali jsme pro mnoho teenagerů jedinou záchrannou sítí právě my,“ uzavírá Gabriela Lepková.

Služba Online v KLÍDKU v tuto chvíli působí na území Královéhradeckého kraje, ale součástí projektu je i tvorba metodiky, která umožní ostatních nízkoprahovým zařízením v ČR nabízet podobnou pomoc také v dalších regionech Česka.

Projekt Online terén je financován z prostředků ESF OPZ, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015366.
Kontakt

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 495 262 202
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

1