PROSTOR PRO slaví dvě významná výročí

14.2.2018

Veřejnost se může těšit na zajímavé veřejné aktivity.

PROSTOR PRO slaví dvě významná výročí

Hradec Králové, 14. února 2018 – Královéhradecká obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO si letos připomíná dvě významné události, a to 18 let od vzniku organizace a 15 let od zahájení činnosti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Pro většinu organizací jsou to ne až tolik významné události. Pro společnost věnující se intenzivní preventivní práci s mladými lidmi, jsou to důležité milníky dospívání, kterým neziskovka své klienty bezpečně provází.

Ale klienti malšovické dřevěnky nejsou jen mladí lidé v nízkoprahových klubech, jsou to také rodiče s malými dětmi, které sem pravidelně docházejí na volnočasové aktivity, kde se postupně učí poznávat svět a od prvních krůčků objevovat rozmanité spektrum dovedností, učit se sociálním interakcím a komunikaci s vrstevníky i dospělými.

Čísla mluví za vše. Za patnáct let fungování nízkoprahových klubů pro děti a mládež využilo této služby přes 4300 klientů. „Letošní výročí jsou pro nás opravdu tematicky významná, protože se věnujeme práci s dětmi a mladými lidmi, kde tato výročí jsou pro mladého člověka důležitými milníky v životě. Za 18 let jsme tak bezpečně provedli od dětství po dospívání stovky klientů, z nichž řada z nich se k nám vrací, ať už zavzpomínat nebo poděkovat, což je pro nás ta nejlepší zpětná vazba. Krásným zadostiučiněním je i příběh našeho klienta Honzy, kterého naše práce inspirovala natolik, že vystudoval sociální práci a dnes sám pomáhá klientům v  nízkoprahovém klubu v Brně. V loňském roce se dokonce stal tváří a ambasadorem PROSTOR PRO,“ uvedl David Petr, ředitel PROSTOR PRO, o.p.s.

A jak plánuje organizace oslavit svou plnoletost? Na co se může veřejnost v letošním roce těšit? „Náš významný milník chceme s veřejností oslavovat po celý rok. Chystáme malou výstavu monitorující naši historii, kterou bychom rádi umístili v prostorách našeho malšovického sídla. V loňském roce jsme spustili kampaň Dávám prostor, jejímž prostřednictvím informujeme o potřebnosti a důležitosti práce s mladými lidmi. Měla velký úspěch a my ji proto chceme v druhé polovině roku znovu spustit a spojit s našimi výročími. Podobně propojíme v červnu i naše další úspěšné veřejné akce, tedy GRAFFITI STREET JAM a volnočasové aktivity na Open Air Programu. V plánu jsou i další aktivity. Především chci poděkovat Vám všem, kteří jste pomohli naší organizaci vyrůst. Klientům a pracovníkům všech našich programů, dobrovolníkům, dárcům, partnerům a spolupracujícím subjektům naší organizace. A v neposlední řadě děkuji zakladateli sdružení Tomášovi Langrovi i všem třem předchozím ředitelkám organizace za dobře odvedenou práci. Máme na co navazovat,“ doplnil Petr.

Nezisková organizace nyní připravuje podrobný přehled všech aktivit spojených s oslavou patnáctin a osmnáctin, se kterým chce veřejnost seznámit v nejbližší době.

Kontakty pro média:
Mgr. Markéta Rudyšová
Public Relations
PROSTOR PRO, o.p.s.
Tel.: +420 774 350 979
E-mail: rudysova@prostorpro.cz 

O nás

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 731 650 954
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

12