Přijďte zjistit, jak vypadá svět teenagerů, zve nízkoprahový klub NZDM KLÍDEK na připravovanou akci „KLÍDEK TĚ DOSTANE“

24.9.2018

Hradec Králové, 24. 9. 2018 - V posledním zářijovém týdnu se veřejnosti po celé republice otevře téměř stovka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Náš klub NDZM KLÍDEK se k nim připojuje. Společně chceme upozornit na význam nízkoprahových a terénních programů pracujících s teenagery. Akce se koná v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork - letos již podvanácté.

Přijďte zjistit, jak vypadá svět teenagerů, zve nízkoprahový klub NZDM KLÍDEK na připravovanou akci „KLÍDEK TĚ DOSTANE“

V týdnu od 24. do 30. září mohou lidé navštívit nízkoprahové kluby po celém Česku. Ty otevřou své dveře veřejnosti, aby ji seznámily se svou prací a zároveň vyvrátily mýty, které se s nízkoprahovými službami pojí. Náš klub se již tradičně k celorepublikové kampani připojí a připraví pro veřejnost vlastní program. Letos to bude veřejná akce v centru města s názvem „KLÍDEK TĚ DOSTANE“, která se uskuteční ve středu 26. září od 14 do 18 hodin v Sukových sadech. Cílem akce je oslovit potenciální klienty nízkoprahového zařízení a zajímavou formou jim zprostředkovat naši práci, samozřejmě jsme připraveni vysvětlit obsah naší práce i lidem z široké veřejnosti, Připraveny budou deskové hry, odpočinková zóna, fotbálky a nejrůznější workshopy, z nichž velmi oblíbenými jsou například parkour, žonglování nebo netradiční hudební workshop, včetně výroby hudebního nástroje. Ti zručnější se budou moci pustit do výroby placek a buttonů. Akce bude mít i preventivní nádech, protože prevence je nedílnou součástí naší každodenní práce. Celé odpoledne je zdarma. Po celou dobu budou přítomni všichni sociální pracovníci NZDM KLÍDEK, kteří budou návštěvníky seznamovat s principy nízkoprahových služeb, prevencí a podstatou této terénní práce.

„Zlomená srdce, pocity křivdy, rozvod rodičů, zaviněné průšvihy, šikana ve škole, pocity osamění, nejistota při hledání povolání, zjištění závislosti na něčem nebo někom – zvládnout takové momenty je obtížné pro každého člověka v jakémkoliv věku. Zpravidla pomáhá se s nimi někomu svěřit. Jenže co když je člověku čtrnáct, šestnáct let, ve škole důvěryhodnou autoritu nevidí a rodičům není vždy jednoduché se svěřit? Právě v takových chvílích pomáhají nízkoprahové kluby,” uvádí Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahových a preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s., s tím, že jen jejich klub v loňském roce pomohl cca 250 teenagerům.

„Týden nízkoprahových klubů má především snížit prahy mezi kluby a veřejností. Soustředění těchto akcí do jednoho týdne a využití velkého počtu klubů v republice nám umožní upozornit na jejich práci a význam. Veřejnost si je například velmi často zaměňuje s domy dětí a mládeže nebo volnočasovými kroužky. Přitom jde o registrovanou sociální službu poskytující teenagerům odbornou pomoc v situacích, kdy škola nebo rodina z různých důvodů nefungují,” uvádí Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork. „Riziko pádu se týká všech dětí,” dodává s tím, že díky akci se každý rok s prací klubů seznámí spousta potenciálních klientů nebo jejich rodičů.
Pracovníci nízkoprahového klubu poskytují mladým lidem pomoc v obtížných životních situacích spojených s dospíváním. S teenagery nejčastěji řeší vztahy v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, ale také experimenty s návykovými látkami či v sexualitě. U mladších dětí se pracovníci setkávají se školními neúspěchy nebo s problémy v rodině. Formou prevence pak usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře. V těchto službách působí přibližně 900 pracovníků. Podle České asociace streetwork by jich bylo potřeba minimálně jednou tolik. Dětí se v problémech ročně ocitá několik desítek tisíc.

Bližší informace k programu akce „KLÍDEK TĚ DOSTANE“ v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na Facebookovém profilu PROSTOR PRO.
Přehled zapojených zařízení a všech plánovaných akcí v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na www.streetwork.cz.
Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní programy pro děti a mládež, služby poskytují poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let. Více na www.streetwork.cz.

O nás

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 495 262 202
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

12