"Mít rodinu v pohodě je někdy až moc velká fuška, naštěstí jsou na světě opraváři"

16.7.2018

Takhle nějak Petra Pavlíčková shrnula, proč PROSTOR PRO nabízí novou pomoc rodinám. Poprosili jsme ji, aby Vám svůj projekt V POHODĚ to zvládneme trochu přiblížila.

Péťo, POHODA dlouhodobě pomáhá rodičům a dětem se zdravým rozvojem, trávením volného času, cvičením apod., ale projekt V POHODĚ to zvládneme! je přeci jen něco jiného. Co nového tedy POHODA pro svoje klienty v tomto roce dělá?

Rodinné centrum POHODA nově nabízí tři typy aktivit. Asi nejdůležitější novinkou jsou služby ODBORNÉHO PORADENSTVÍ zaměřeného na podporu rodičů při zvládání výchovných problémů s dětmi a stabilizování rodinných vztahů. Druhou aktivitou jsou PŘEDNÁŠKY a WORKSHOPY zaměřené na zvyšování rodičovských dovedností, protože být rodičem je občas „fuška“ a dobrá rada je nad zlato. Na obě tyto aktivity pak navazuje třetí, a to jsou SVÉPOMOCNÉ SKUPINY určené pro všechny, kteří se chtějí scházet s ostatními a sdílet svoje rodičovství.

Můžeš, prosím, jednotlivé aktivity trochu přiblížit? Co přesně budou zahrnovat?

Odborné poradenství je tu pro rodiče, kteří by rádi konzultovali s odborníkem například výchovné, výukové nebo adaptační potíže dítěte, zvládání konfliktních situací v rodině, ve škole. Po dohodě navíc mohou začít řešit i terapeutickou podporu v oblasti manželství a rodinných vztahů. Tohle jsme ještě doplnili také o možnost kariérního poradenství. Klienti u nás budou moct konzultovat životopis, učit se jak psát motivační dopis, ale také se s nimi můžeme věnovat nabídkám na trhu práce, mapování jejich silných stránek, nebo ladění osobního a pracovního života. To je velké téma, takový balanc velké spoustě lidí chybí a přináší to s sebou spoustu trablů, rodinných i pracovních.

Pokud jde o přednášky a workshopy, připravujeme vzdělávací blok aktivit, při kterých si můžete rozšířit své obzory související s výchovou dětí, získat doporučení jak řešit situace související s vývojem dítětem a také to, jak se na rodičovství trochu více připravit.  Svépomocné skupiny jsou tu pak pro ty, kdo chtějí někomu předat svoji „dobrou praxi“ – něco mi ve výchově funguje a chci se o to podělit –, nebo pro ty, kdo naopak chtějí najít bezpečný prostor pro svoje dotazy, pochybnosti a hlavně setkávání s lidmi, kteří jejich starostem a radostem rozumí, protože podobné sami zažívají.

To je spousta novinek. Hodně lidem, které znám, by různé věci z těch, o kterých mluvíš, určitě pomohly. Pro koho jsou tedy nové služby určeny? Cílí POHODA projektem V POHODĚ to zvládneme! na nějakou speciální skupinu klientů?

Všechno to, co jsem vyjmenovala, je určeno pro naprosto každého rodiče, nastávajícího rodiče nebo jejich rodinné příslušníky. Pro všechny, kdo se chtějí vyřešit svoje trápení, něco nového dozvědět nebo se o své rodičovské „know-how“ podělit s ostatními. Nikoho ze služeb nevylučujeme!

Pokud někdo chce nové služby V POHODĚ to zvládneme! využít, jak to může udělat? Jak přesně to funguje?

Pokud jde o poradenství, dvakrát do měsíce je v prostorách RC POHODA k dispozici speciálně – pedagogický pracovník a rodinný terapeut. Otevírací hodiny jsou zveřejněny a aktualizovány na našich webových stránkách a facebooku. V případě zájmu můžete prostě přijít do RC POHODA v daných otevíracích hodinách, úplně nejlepší je ale se s námi spojit telefonicky (730 891 269) a domluvit si schůzku. Pokud jde o vzdělávací aktivity, přednášky a workshopy, budou informace zveřejňovány na našich webových stránkách a na facebooku, stačí nás sledovat nebo si přihlásit odběr novinek.

Na závěr otázka, která asi nemůže nepadnout – jak je to s cenou?

To mám pro zájemce dobrou zprávu: veškeré poradenské služby a vzdělávací aktivity poskytujeme klientům zdarma. Podařilo se nám na letošní rok získat prostředky, abychom odstranili práh, který klientům častokrát brání využívat podobné služby, protože jsou pro ně například finančně nedostupné. Tím nabízíme naprosto rovné podmínky všem, kdo pomoc a podporu potřebují. Takže pokud potřebujete poradit, nebojte se a neváhejte přijít, protože u nás všechno „v pohodě zvládneme“.

4