Pomůcky sociálních pracovníků - karty „CESTA ŽIVOTEM“ od Lucie Ernestové

29.3.2019

Sociální pracovníci při své práci kromě odborných znalostí a postupů, komunikačních dovedností a přirozené empatie využívají i různé pomůcky.

Pomůcky sociálních pracovníků - karty „CESTA ŽIVOTEM“ od Lucie Ernestové

Na klubu to může být stolní fotbálek, v terénu třeba inspirační karty Cesta životem od Lucie Ernestové. Nejlepší vysvětlení k čemu takové karty slouží je konkrétní příklad.

Při pravidelné návštěvě jednoho hradeckého internátu nám na karty reagovali studenti velmi pozitivně. Někteří mají chuť si vytáhnout kartu i při naší příští návštěvě za týden. Nám karty slouží v první řadě jako nástroj pro navázání kontaktu s cílovou skupinou, představení služby a posléze jako „otevírák“ osobních témat.

Nedávno si jeden student vytáhl kartu „Sebezodpovědnost“ a týden nato zase tu samou – to už ho přimělo k vážnému zamyšlení nad svým prospěchem ve škole a nad večírky, kam chodí ve volném čase. Netrvalo dlouho a přišel, aby si s námi popovídal. Měl potřebu sdílet svou nesnadnou rodinnou situaci a to, že se z internátu mnohdy radši ani nevrací na víkend domů a přespává u kamarádů.

Častým tématem a problémem mladých lidí jsou vrstevnické vztahy – některé trápí jejich pozice v kolektivu a jiné zase vztahy s učiteli. Naším cílem je pomáhát jim hledat jiná a nová řešení v nelehkých životních situacích.

 

4