Třída jako tým aneb adaptační programy

10.10.2018

Cílem adaptačních programů je podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy se všemi zúčastněnými a rozvíjet spolupráci v kolektivu. Realizují se pro nově vzniklé kolektivy (1. ročníky středních škol nebo 6. ročníky základních škol) během září až max. října.

Třída jako tým aneb adaptační programy

Letos celkem proběhlo 12 adaptačních programů (5 x 6. ročník ZŠ, 6 x 1. ročník SŠ a 1 x 8. ročník gymnázia), SŠ i ZŠ (Hradec Králové, Nový Bydžov), nově 2 školy z Pardubického kraje (Pardubice a Častolovice), nově adaptační program pro malé žáčky - 1. – 3 třída.
Celkem tu bylo 295 žáků/studentůProgramy probíhají v prostorách organizace v rozsahu 5 hodin ve vnitřních i venkovních prostorách.

Se žáky a studenty jsme se vydali na společnou plavbu lodí. Tuto aktivitu jsme vybrali jako symboliku vyplouváme/paluba = metafora k fungování třídního kolektivu (6. – 9. třída nebo 1. – 4. ročník).

Zpětná vazba od učitelů, např.:
„Lektorský přístup hodnotím jako profesionální, vynikající „mluvené“ slovo lektorů. Oceňuji všechny aktivity, které byly promyšlené.“

„Postavení programu pro třídu bylo vhodně zvolené. Žáci neměli problém s pochopením a díky tomu vhodně navázali nová přátelství.“

„Lektoři byli výborní, srozumitelnost, ochota, pochopené a trpělivost na výbornou!“

Zpětná vazba od žáků, např.:

„Díky adaptačnímu programu se cítím ve třídě lépe a lépe, zjistila jsem, že jsou spolužáci skvělí.“

„Z adaptačního programu si odnáším, že když táhneme za jeden provaz, jsme silnější.“

„Na programu mě nejvíce překvapilo, že jsem si s tolika lidma dokázala povídat.“

„Díky adaptačnímu programu cítím, že do třídy všichni patříme.“

Jsme rádi, že naše práce má smysl a těšíme se na příští rok!

 

O nás

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 495 262 202
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

12