A co teenageři, mají si kde hrát? Pouliční akce PRO STREET JAM hledá cesty

4.9.2019

Ulice, náměstí, parky, veřejný prostor jsou srdcem i duší města. Místy, která sdílejí všichni se všemi: děti, dospělí, senioři. Dospívání na ulicích, náměstích a v parcích je ale úplně jiná věc. Často je provází alkohol, drogy, zneužívání, násilí, vandalismus, kriminalita. Právě dětem ohroženým riziky dospívání v ulicích, ale nově i na sociálních sítích, pomáhá už dvacátým rokem královéhradecká organizace PROSTOR PRO najít alternativu a naději na změnu. Slouží k tomu nízkoprahová terénní i ambulantní služba KLÍDEK a také „streetjamové“ akce, které pořádá PROSTOR PRO v ulicích města, letos už po třinácté.

A co teenageři, mají si kde hrát? Pouliční akce PRO STREET JAM hledá cesty

„Takzvaný streetwork, práce v terénu na ulici a čím dál víc také v online terénu – na sociálních sítích se ukazuje jako hlavní cesta pomoci dospívajícím,“ upozorňuje Gabriela Lepková, vedoucí nízkoprahového programu KLÍDEK. Terénní služba je podle ní osvědčeným a stále důležitějším nástrojem práce s dospívajícími. Umožňuje mladým lidem získat potřebnou pomoc a oporu přímo tam, kde tráví svůj čas.  „STREET JAMY jsou její atraktivnější tváří.  Pomáhají nám přitažlivou formou kontaktovat především teenagery, navázat s nimi vztah, vysvětlit jim, jak funguje naše nízkoprahová pomoc, a začít je dlouhodobě provázet na cestě z pasti rizikového dospívání,“ dodává Václav Chytil, koordinátor letošního PRO STREET JAMU.

V poslední době vzbuzují čím dál větší emoce party dospívajících, kteří se sdružují v obchodních domech. Podle terénní pracovnice Markéty Kokošínové se ale není čemu divit, že taková místa vyhledávají. „Teenageři se potřebují potkávat, je to naprosto přirozené a vždy to tak bylo. Je pro ně ale čím dál těžší najít vhodné místo a čas, kdy by to mohli dělat. Obchodní centra se k tomu přímo nabízejí, ale zároveň se tomu pak často restriktivně brání.“ To je podle ní také jeden z důvodů, proč mladí často utíkají do online prostředí. Sociální sítě jsou pro ně prakticky neustále dostupné, mohou se tam potkat a nikdo dospělý je přitom nedozoruje, v jistém ohledu je to prostor, ve kterém se mohou schovat.

Výzkum, který prováděla pražská organizace Proxima Sociale, potvrzuje, že mladí lidé opravdu postrádají adekvátní místa pro svoje setkávání a trávení volného času – místa, kde se mohou potkávat bez dohledu dospělých a rodičů. A proto si „svoje“ místa aktivně hledají i tam, kde to společnost vnímá jako nežádoucí, nebo tam, kde to není bez rizik a nebezpečí. Podle Gabriely Lepkové čísla naznačují, že mladých je jak v ulicích, tak v online prostředí mnoho. Za první polovinu letošního roku terénní pracovníci PROSTOR PRO kontaktovali v ulicích Hradce Králové víc dospívajících než za celý loňský rok.

„To, o co se v PROSTOR PRO dlouhodobě snažíme, je, že s dospívajícími budujeme vztahy a pracujeme na těch místech, kde svůj čas tráví. Ať jsou to parky, nábřeží, obchodní centra nebo sociální sítě. A ukazujeme jim, jaká rizika tam na ně mohou číhat a jak si s nimi poradit. Chce to čas, ale ukazuje se, že s námi mladí lidé po získání důvěry počítají.“ Akce jako PRO STREET JAM podle Lepkové při takovému navázání vztahu pomáhají. Ukazují alternativy trávení volného času a zároveň upozorňují na rizika s dospíváním spojená. „Proto zveme třeba celebrity onlinu, rappery-youtubery jako CANN, Sharkass nebo Refew. Nejen kvůli hudbě, ale protože vědí leccos o životě na sociálních sítích a jeho nástrahách.“ Letos se bude poprvé PRO STREET JAM konat přímo v PROSTOR PRO v Malšovicích. „Chceme mladým ukázat, že taková místa, kde se mohou bezpečně setkat a nikdo je nebude vyhánět, kázat jim a mistrovat je, v Hradci jsou. Například tady v nízkoprahovém klubu KLÍDEK,“ vysvětluje Chytil. „Aby si takové místo osahali, vyzkoušeli si, že naši dospělí jsou tu pro to, aby jim pomáhali a ne je soudili“.

PRO STREET JAM se koná v úterý 10. září 2019 od 13:00 do 19:00 v areálu PROSTOR PRO, o.p.s., Čajkovského 1861. Program akce naleznete ZDE, fotografie z loňského ročníku ZDE.

O nás

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 495 262 202
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

12