Změna fungování programů PROSTOR PRO - AKTUALIZACE

14.10.2020 | Hlavní

Aktualizováno 14. 10. 2020 - 14:30

Obecně se činnost všech programů PROSTOR PRO i fungování organizace řídí obecnými nařízením vlády: maximálně 10 osob v místnosti, maximálně 20 osob shromážděných venku, pokud výjimky neurčují jinak. Platí základní hygienická opatření 3R: dezinfekce rukou, doporučené rozestupy, vstup pouze v roušce.

NZDM KLÍDEK

Provoz klubu i terénní práce pokračuje, pouze jsme upravili provozní pravidla tak, aby to bylo pro všechny bezpečné. 6 osob na klubu, pobyt max. 1 hodinu. Roušky, dezinfekce, rozestupy. Posílili jsem online klub: jsme na chatu každý všední den 14:00-18:00. V případě dotazů se, prosím, obracejte na vedoucí NZDM KLÍDEK, Bc. Gabrielu Lepkovou, DiS.

Preventivní programy SPIRÁLA

V návaznosti na přerušení prezenční výuky na základních a středních školách jsme programy pozastavili. Náhradní termíny realizací budou domlouvány individuálně až po jasně stanoveném datu otevření škol. V případě dotazů se prosím obracejte na vedoucí SPIRÁLY, Mgr. Petru Popelkovou.

Program podpory rodin SLUNEČNICE

Přerušili jsme konání přednášek a setkání podpůrných skupin. Připravujeme po ně náhradní termíny. Psychologické a výchovné poradenství pokračuje. V případě potřeby uskutečnit poradenské setkání distančně (online, telefonicky) se obracejte na koordinátorku SLUNEČNICE, Bc. Gabrielu Krásnou, DiS.

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Program pokračuje v online formě. Je pozastaveno setkání tváří v tvář. V případě dotazů se, prosím, obracejte na koordinátorku PPKD, Bc. Gabrielu Lepkovou, DiS.

Rodinné centrum POHODA

Dopolední programy i odpolední programy jsou až do odvolání uzavřeny. Platnost zakoupených permanentek automaticky prodlužujeme. Po celou dobu nahrazujeme dopolední program volně otevřenou hernou, a to pondělí-pátek od 9:00 do 16:00 s omezeným počtem 6 osob (včetně dětí) v herně a za dodržování základních hygienických opatření. Připravujeme znovu spuštění FB skupiny Spolu online v POHODĚ.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku POHODY, Adélu Břeštovskou.

Klub pro seniory DŘEVĚNKA

Klubovna je do odvolání uzavřena. Členům klubu nabízíme 1 x týdně zařízení nákupů, poskytujeme online a telefonickou podporu + možnosti individuálních návštěv. V případě dotazů se obracejte na koordinátorku DŘEVĚNKY, Adélu Břeštovskou.

Nevíte si přesto rady?

Pokud si nevíte rady, kontaktujte vedoucí programů dle prolinků výše.
Pokud máte jakýkoli dotaz a nevíte, kam s ním, spojte se s námi prostřednictvím mailu nebo telefonu: +420 495 262 202.
Pokud potřebujete vyjádření, hledáte propojení nebo vám chybí informace obecného rázu o naší práci, napište Marku Nagyovi.

Kontakt

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové

Tel.: +420 495 262 202
E-mail: info@prostorpro.cz
Č. účtu: 2000154498/2010

1