Mgr. Petra Körnerová

Sociální pracovnice NZDM Klubík

Koordinátorka pro odborné praxe a stáže

Odborná lektorka Preventivních programů SPIRÁLA

foto petra kornerova

Kontakt:

email: kornerova@prostorpro.cz

tel.: 495 262 202

mobil: 736 633 622

O mně

 Vzdělání:

 • 2014 - 2017 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální pedagogika (Mgr.)
 • 2011 – 2014 Univerzita Hradec Králové, obor Sociální patologie a prevence (Bc.)

Další vzdělávání/praxe:

 • 2017 - Nové nástroje pro práci s ohroženými rodinami (Lumoc)
 • 2017 - Motivační rozhovory (ČAS)
 • 2016 - Klient nemá zakázku (ČAS)
 • 2014 – 2015 Dobrovolnická činnost, Náhradní rodinná péče, PROSTOR PRO, o.p.s.
 • 2014 – Zahraniční stáž, Poskytování sociálních služeb, Finsko
 • 2014 – Kurz, Práce s klientem v prevenci sociálních deviací, UHK
 • 2014 – Projekt, Sociálně výchovné působení ve školním prostředí „U(PEER)“, UHK
 • 2013 – Odborná praxe, NZDM, PROSTOR PRO, o.p.s.
 • 2013 – Kurz, Trestní odpovědnost v pedagogické praxi, UHK 

Proč pracuji v NZDM KLUBÍK?

Práci v NZDM KLUBÍK považuji za skvělou příležitost seberealizace v oblasti, která je společensky potřebná a zároveň společností celkem přehlížená. Neměli bychom zapomínat na to, že děti jsou budoucí dospělí. Ráda se podílím na utváření lepší společnosti a setkávání s dětmi a mládeží mě prostě baví. 

Proč pracuji v Preventivních programech SPIRÁLA?

Pro účinnou primární prevenci je zapotřebí nejen každodenní snaha rodičů a učitelů. Na získávání vhodných názorů a postojů dětí má vliv celá společnost, tudíž každý z nás. I já se proto chci setkávat v tomto smyslu s dětmi. Věřím, že v dětech samotných je pozitivní potenciál – pro zdravý rozvoj ale potřebuje určité podmínky.

Ještě něco o mně:

Nejraději trávím volný čas ve společnosti přátel nebo rodiny, protože setkávání s blízkými mě dobíjí energií. Když potřebuji chvíli o samotě, zalezu si pod peřinu s knížkou, nebo se podívám na dobrý film. Nejraději mám prosluněné dny, dobré jídlo a červenou barvu.

Fa-Rene-2015.pngRWE.pnginstituce_kraj.jpginstituce_mesto.JPGinstituce_ministerstvo_zdravotnictvi.jpginstituce_mpsv.jpginstituce_spravedlnost.jpg