Historie PROSTOR PRO

2000

Sdružení bylo založeno 1. února 2000. Záměrem zakladatele bylo propojit řemeslnou a neziskovou sféru. Organizace pořádala jednorázové akce a současně vznikla myšlenka vytvořit centrum pro děti.

2003 - 2004

V červnu jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme odstoupili, přejmenovali se na občanské sdružení PROSTOR PRO a zvolili nového předsedu. Soustředili jsme se na realizaci sociálních programů a na akce pro veřejnost.

2005 - 2007

V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub POHODA pro maminky na mateřské dovolené a na jaře 2006 jsme začali poskytovat služby mladým lidem přímo na ulici v rámci Terénního program STREET. V roce 2007 jsme vedle pravidelných veřejných akcí LABYRINT LAN, KLÍDEK FEST a MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU nabídli veřejnosti GRAFFITI STREET JAM.

2008 - 2009

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK a přijali jsme výkonnou ředitelku. Na jaře 2009 jsme pro naše partnery, dárce, příznivce, zaměstnance a klienty uspořádali VÍTÁNÍ JARA NA PLÁCKU. Na konci roku 2009 jsme v minimální verzi zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili přípravnou fázi pro probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN.

2010 - 2011

V roce 2010 jsme rozšířili Preventivní programy SPIRÁLA v rámci města Hradec Králové a v probačním programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN jsme zrealizovali dva tříměsíční běhy. Zahájili jsme v minimálním rozsahu aktivity Poradenského a vzdělávacího centra SALIX. Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme nově připravili první benefiční večer v Divadel Drak s aukcí uměleckých předmětů. Výraznou měrou jsme se zaměřili na posilování a rozvoj spolupráce s našimi partnery, kolegy a odborníky v oblasti sociálních a preventivních služeb s dětmi a s mládeží. Velký posun jsme v tomto roce zaznamenali především v oblasti spolupráce se školami na území Královéhradeckého kraje v Preventivních programech SPIRÁLA.

2012

Zaměřili jsme na rozvoj prorodinných programů, tj. aktivit pro celé rodiny z Hradce Králové. Na konci roku jsme zahájili projekt s mezinárodní spoluprací Nultý ročník v pracovním životě. Pod hlavičkou Lávka, o. p. s. jsme zahájili první kroky k sociálnímu podnikání - otevřít restauraci s kavárnou.

2013

V Rodinném centru POHODA poskytujeme dopolední a odpolední aktvity pro širokou veřejnost a pořádáme menší veřejné akce pro celé rodiny. Prorodinné programy jsme rozšířili o Náhradní rodinnou péči, kde pomáháme a podporujeme pěstounské rodiny. Na Open Air Programu Divadla evropských regionů nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi. Obecně prospěšná společnost LÁVKA otevřela restauraci s kavárnou Dobromysl. V projektu Nultý ročník v pracovním životě efektivně pomáháme mladým absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr roku jsme se, vzhledem k novému občanskému zákoniku, transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme do osobního vlastnictví budovu v Malšovicích.

2014

Zahajujeme aktivitu DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE! k získávání dobrovolníků napříč všemi generacemi. Naplno se již věnujeme vzdělávání pro veřejnost: Vzděláváme! Vycházíme z potřeb Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní rodinné péče PECKA. Zaměřujeme se na téma výchovy dětí, aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu a alternativních životních směrů. Pro veřejnost promítáme celkem čtyři zajímavé filmy z festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v sérii PROMÍTÁME I MY. Rekonstruujeme přílehlý dvorek u naší budovy a především upravujeme staré místnosti, kde jsme vytvořili příjemný prostor pro setkávání (domácí vzdělávání, kontaktní rodičovství, neslyšící a další komunitní neformální skupiny). Finance na rekonstrukci jsme získali díky největšímu počtu hlasů od veřejnosti, kde nás Nadace O2 odměnila darem 70 000 Kč. Absolvujeme pracovní cestu do Srbska, kde prezentujeme naše výsledky v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě, spolu se Slovenskem a Srbskem. Výsledky také prezentujeme na konferenci na Úřadu práce v Hradci Králové. Realizujeme sbírkovou akci pro dobročinný obchod Restart shop a zároveň vyhráváme první místo v této sbírkové akci a získáváme 75 000 Kč na zážitkový pobyt pro NZDM KLUBÍK a KLÍDEK. Zahajujeme první kroky k realizaci výstavby nové budovy.

2015 a SOUČASNOST

Naše organizace realizuje dlouhodobé nízkoprahové, preventivní, prorodinné a prokariérní programy. Každoročně pořádáme jednorázové akce pro veřejnost a realizujeme další aktivity pro veřejnost. Pomáháme dětem, mladým lidem, rodinám (a pěstounským rodinám) a školám (tj. žákům, studentům, rodičům, učitelům). Již 16 let jsme tu pro Vás!

Fa-Rene-2015.pngRWE.pnginstituce_kraj.jpginstituce_mesto.JPGinstituce_ministerstvo_zdravotnictvi.jpginstituce_mpsv.jpginstituce_spravedlnost.jpg